Louise C. Druedahl

Louise C. Druedahl

Videnskabelig assistent, Ph.d. stipendiat

 

Jeg er ph.d.-studerende indenfor regulatorisk videnskab og mit ph.d.-projekt har titlen: The shifting regulatory landscape of biosimilars from stakeholder perspectives. Se mere om dette nedenfor under "Aktuel forskning".

 

Jeg er tilknyttet the Copenhagen Centre for Regulatory Science (CORS), se mere på https://pharmacy.ku.dk/research/cors/

 

 

Forskningsinteresser

Indtil nu har mine forskningsinteresser omhandlet følgende områder:

 • Biosimilære lægemidler (biosimilars) fra regulator, industri, læge- og patientperspektiver
 • Holdninger til og brug af ADHD medicin
 • Farmaceutprofessionen

Jeg har arbejdet med og har interesse i:

 • Kvalitativ forskning
 • Sociologiske teorier (f.eks. Foucault, Medicalization/Pharmaceuticalization)

 

Aktuel forskning

Min nuværende forskning fokuserer på biosimilære lægemidler (biosimilars) og biosimilaritet som er de overordnede emner for mit ph.d.-projekt. Projektets titel er: The shifting regulatory landscape of biosimilars from stakeholder perspectives.

 

 

 

Baggrund

(Er ved at blive opdateret)

 

 

Hovedfokusområder: 

 • Fungerer reguleringen af biosimilære lægemidler efter hensigten?
  Semistrukturerede interviews med lægemiddelagentur regulatorer og repræsentanter fra lægemiddelfirmaer.

 • Hvad er udfordringer med at etablere biosimilaritet og produktionsprocessen for et biosimilært lægemiddel?
  Semistrukturerede interviews med lægemiddelagentur regulatorer og repræsentanter fra lægemiddelfirmaer.

 • Hvilke(n) del(e) af det juridiske/regulatoriske system fungerer ikke optimalt (syn på problematikker i forhold til f.eks. similaritet, ombytning, IPR og forretningshemmeligheder)?
  Semistrukturerede interviews med lægemiddelagentur regulatorer og repræsentanter fra lægemiddelfirmaer.

 • Hvad er erfaringerne med og attituderne til ombytning mellem biologiske lægemidler?
  Semistrukturerede interviews eller fokusgrupper med læger og patienter.

 

Se evt. også: (link)

 

ID: 169400456