Lotte Stig Nørgaard

Lotte Stig Nørgaard

Lektor

Har alle mine forskningsaktive dage haft apoteket som genstandsområde: dets teknologi, dets personale, hvad personalet siger og gør ift kunderne, kundernes oplevelse af lægemiddelinformationen, deres lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, fremtidens apotek og farmaceut, apotekets sundhedsydelser, apotekets sammenhæng og samarbejde med det omgivende samfund. Har de senere år ydermere opkvalificeret mig indenfor journalistisk formidling af forskning.

Primære forskningsområder

Clinical pharmacy/Klinisk Farmaci: Kommunikation på apoteker, teknologivurdering, den kliniske farmaceutrolle, løsning af sektorovergangsproblemer, personlig medicine, patientperspektiv på lægemiddelbrug

Medicine use/Lægemiddelanvendelse: Lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, etniske minoriteters lægemiddelanvendelse, restordreproblematikker på hospital, tværfagligt samarbejde, undervisning i folkeskolen om lægemidler, antibiotikaforbrug, unges brug af study drugs, personlig medicin mm

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning befinder sig primært indenfor områderne clinical pharmacy (klinisk farmaci) og medicine use (lægemiddelbrug), med hovedvægt på førstnævnte emne:

* Personlig/skræddersyet medicin (for både primærapotekskúnder og plejehjemsbeboere) 

* Behandlerfarmaceuten (evaluering af ordning)

* Antibiotika og resistens (flere projekter: et comparativt WHO-projekt, studieopholdsprojekt om rationel antibiotikaordation og projekt om børn/unge og antibiotika)

* Tværfagligt samarbejde mellem læger og farmaceuter

* Farmaceutstuderendes og farmaceuters undervisning i danske skoler

* Kommunikation på apotek - hvad sker der i mødet mellem kunde og skrankepersonale - og hvordan kan kommunikationen forbedres?

* Study drugs (ordination, salg, forbrug, kontekst)

* Patientsikkerhedsproblematikker ved præparatskift (hospital)

* Patientinvolvering i lægemiddeludviklingsprocessen

* Kunders on-lininformationssøgning inden apoteksbesøg

* Patientperspektiver på medicinsamtalen

* Sektorovergangsmodel mellem farmaceuter på hospital og primærapotek

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Har siden 2016 holdt en del oplæg om journalistisk formidling af forskning (tog i 2016 den journalistiske tillægsuddannelse, er på 5. år skribent på nyhedsbrevet Fredag Formiddag og  redaktionskomitemedlem hos "Helse", er bla. bidragyder til MandagMorgeninitieret 2019-kodeks om god sundhedsformidling)

Styrer på 10. år  "Studieophold på apotek" (30 ECTS-kursus), der er Københavns Universitets største studieenhed.

Har udviklet og undervist på det valgfri innovationskursus Contemporary Social Pharmacy (der i 2019 udmærkede sig som et af to idekurser på instituttet) (2018-2019)

Specialevejledninger i 2019: Lægers brug af gentests på hospital; evaluering af Sukker-Smartintervention i folkeskolen, farmaceutisk faglig formidling i Videnskab.DK; litteraturstudie om patientperspektiver ift. restordreproblematikker

Specialevejledninger i 2020: Flere specialer om pharmacogenetics og medicingennemgange (ift. odontologiske patienter, primærapotekkunder og hospitalsindlagte ældre); stofskiftepatienters livskvalitet.

Planlagte specialer 2021: Pharmacogenetics på primærapotek i samarbejde med almen praksis; study drug use efter endt universitetsstudie; tværfagligt samarbejde om den geriatriske patient; seponering af lægemidler

Ønskede specialer 2022: Kommunikation/formidling om lægemidler (sociale medier); pharmacogeneticsspeciale, innovation, apotekskommunikation mv

 

Metodisk/design:

  • Kvalitative datakvalitetskriterier og dataindsamlingsmetoder
  • Aktionsforskrning

 

 

ID: 1432191