Lotte Stig Nørgaard

Lotte Stig Nørgaard

Lektor

Har alle mine forskningsaktive dage haft apoteket som genstandsområde: dets teknologi, dets personale, hvad de siger og gør overfor kunderne, kundernes oplevelse af lægemiddelinformationen, deres lægemiddelrelaterede problemer og løsninger - og har de senere år ydermere opkvalificeret mig indenfor journalistisk formidling af forskning

Primære forskningsområder

Clinical pharmacy/Klinisk Farmaci: Kommunikation på apoteker, teknologivurdering, den kliniske farmaceutrolle, løsning af sektorovergangsproblemer, personlig medicine, patientperspektiv på lægemiddelbrug

Medicine use/Lægemiddelanvendelse: Lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, etniske minoriteters lægemiddelanvendelse, restordreproblematikker på hospital, tværfagligt samarbejde, undervisning i folkeskolen om lægemidler, antibiotikaforbrug, unges brug af study drugs, personlig medicin mm

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning befinder sig primært indenfor områderne clinical pharmacy (klinisk farmaci) og medicine use (lægemiddelbrug), med hovedvægt på førstnævnte emne:

* Personlig/skræddersyet medicin (for både primærapotekskúnder og plejehjemsbeboere) 

* Behandlerfarmaceuten (evaluering af ordning)

* Antibiotika og resistens (flere projekter: et comparativt WHO-projekt, studieopholdsprojekt om rationel antibiotikaordation og projekt om børn/unge og antibiotika)

* Tværfagligt samarbejde mellem læger og farmaceuter

* Farmaceutstuderendes og farmaceuters undervisning i danske skoler

* Kommunikation på apotek - hvad sker der i mødet mellem kunde og skrankepersonale - og hvordan kan kommunikationen forbedres?

* Study drugs (ordination, salg, forbrug, kontekst)

* Patientsikkerhedsproblematikker ved præparatskift (hospital)

* Patientinvolvering i lægemiddeludviklingsprocessen

* Kunders on-lininformationssøgning inden apoteksbesøg

* Patientperspektiver på medicinsamtalen

* Sektorovergangsmodel mellem farmaceuter på hospital og primærapotek

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Styring af og undervisning på studieenheden "Studieophold på apotek" (30 ECTS-kursus)

Har udviklet og undervist på det valgfri innovationskursus Contemporary Social Pharmacy (der i 2019 udmærkede sig som et af to idekurser på instituttet) (2018-2019)

Specialevejledningsemner 2018: Study drugs på sociale medier, EU-lovgivning i mødet med receptekspedition, skrankekommunikationsmødet, børn/unge/antiobiotika

Specialevejledningsemner 2019: Lægers brug af gentests på hospital; evaluering af Sukker-Smartintervention i folkeskolen, brugerperspektiv på lavt stofskiftemedicinering, farmaceutisk faglig formidling i Videnskab.DK; litteraturstudie om patientperspektiver ift. restordreproblematikker

Siden 2016: Diverse oplæg omkring journalistisk formidling af forskning (tog i 2016 den journalistiske tillægsuddannelse, er skribent på nyhedsbrevet Fredag Formiddag, sidder i redaktionskomite hos "Helse", bidragyder til MandagMorgeninitieret 2019-kodeks om god sundhedsformidling)

Metodisk/design:

  • Kvalitative datakvalitetskriterier og dataindsamlingsmetoder
  • Aktionsforskrning
  • Netnografi

 

 

ID: 1432191