Lotte Stig Nørgaard

Lotte Stig Nørgaard

Lektor

Har alle mine forskningsaktive dage haft apoteket som genstandsområde: dets teknologi, dets personale, hvad personalet siger og gør ift kunderne, kundernes oplevelse af lægemiddelinformationen, deres lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, fremtidens apotek og farmaceut, apotekets sundhedsydelser, apotekets sammenhæng og samarbejde med det omgivende samfund. Har de senere år ydermere opkvalificeret mig indenfor journalistisk formidling af forskning, ligesom jeg også har lavet en del forskning indenfor sygehusområdet.

Primære forskningsområder

Clinical pharmacy/Klinisk Farmaci: Kommunikation på apoteket, den kliniske farmaceutrolle, løsning af sektorovergangsproblemer, bæredygtige lægemidler, patientperspektiv på lægemiddelbrug

Medicine use/Lægemiddelanvendelse: Bæredygtige lægemidler, lægemiddelrelaterede problemer og løsninger, restordreproblematikker og præparatskifte på hospital, tværfagligt samarbejde, undervisning i folkeskolen om lægemidler, antibiotikaforbrug, unges brug af study drugs mm

Aktuel forskning

Min aktuelle forskning befinder sig primært indenfor områderne clinical pharmacy (klinisk farmaci) og medicine use (lægemiddelbrug), med hovedvægt på førstnævnte:

* Patientinvolvering i forskning og undervisning

* Genordination af medicin på primærapotek

* Antibiotika og -resistens (flere projekter, bla. et comparativt WHO-projekt)

* Bæredygtige lægemidler

* Tværfagligt samarbejde mellem læger og farmaceuter

* Farmaceuters undervisning i danske skoler

* Kommunikation på apotek - hvad sker der i mødet mellem kunde og skrankepersonale - og hvordan kan kommunikationen forbedres? 

* Study drugs (ordination, salg, forbrug, kontekst)

* Patientsikkerhedsproblematikker ved præparatskift (hospital)

* Sektorovergangsmodel mellem farmaceuter på hospital og primærapotek

* Deltagerorienteret forskning/aktionsforskning

* Dialog mellem farmaceut, geriatere og praktiserende læge

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Har siden 2016 holdt en del oplæg om journalistisk formidling af forskning. Tog i 2016 den journalistiske tillægsuddannelse, er på 5. år skribent på nyhedsbrevet Fredag Formiddag og  redaktionskomitemedlem hos "Helse", er bla. bidragyder til MandagMorgeninitieret 2019-kodeks om god sundhedsformidling og har i 2022 bestået Informations "Debatakademi").

Styrer på 15. år "Studieophold på apotek" (30 ECTS-kursus), der er Københavns Universitets største studieenhed.

Har udviklet og undervist på det valgfri innovationskursus Contemporary Social Pharmacy (der i 2019 udmærkede sig som et af to idekurser på instituttet) (2018-2019)

Specialevejledninger 2021: Samarbejde om farmakogenetik mellem primærapotek og almen praksis; study drug use efter endt universitetsstudie; patientperspektiv på seponering af lægemidler

Specialevejledninger 2022:  Optimering af forsvarets medicinlagre, on-lineapoteker, pharmacogenetik og medicingennemgang, patientsikkerhed og præparatskifte.

Metodisk/design:

  • Kvalitative datakvalitetskriterier og dataindsamlingsmetoder
  • Aktionsforskrning

 

 

ID: 1432191