Lotte Palm Høgh

Lotte Palm Høgh

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

 Mine primære forskningsområder er højrisiko-arbejde, læringsprocesser, magtanvendelse, trussels- og risikoopfattelser og efterretningsbaseret beredskab.

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt: Beredt på det uvarslede.  

Ph.d.-projektet undersøger læringsfilosofi og arbejdskultur i væbnede elite-enheder i Forsvaret og Politiet.

I februar 2015 rammes København af to terrorhændelser. To dræbes og flere såres, herunder politifolk. 

Selv om den samlede kriminalitet i Danmark er faldet til et historisk lavt niveau, er risikoen for væbnede konflikter i Danmark øget indenfor de seneste år, både i forhold til terrorhændelser og fremvæksten af nye rivaliserende rocker- og bandegrupperinger. Især terrortruslen har haft omfattende konsekvenser for Politiet, i form af nye og flere beredskabsopgaver og et øget samarbejde med Forsvaret om den nationale sikkerhed. 

I Rigspolitiets evaluering af politiets håndtering af terrorhændelserne i 2015, fremhæves vigtigheden af det operative personales mentale parathed til sådanne hændelser. Men hvordan forbereder et politi, der er rundet af et af verdens fredeligste lande, sig på pludselige og ekstreme nedslag af vold?

For at belyse dette spørgsmål, undersøger Ph.D.-projektet læringspraksis i to af Forsvarets og Politiets elite-enheder, som er vant til at håndtere usikre operationsmiljøer, alvorlige risici og væbnede konflikter: Hvordan læres fare, konflikt og usikkerhed? 

En mere overordnet undersøgelsesgenstand for Ph.D.projektet er selve beredskabsbegrebet; dets dimensioner af reaktivitet og forberedelse, og de trusselsforståelser og risikologikker, som er indbygget i begrebet. 

Projektet er finansieret af Rigspolitiet og tilknyttet Politiskolen. Projektet er udformet som aktions- og anvendt forskning, der løbende omsættes til beredskabslære og organisationsudvikling i de involverede organisationer.  

Vejleder: Professor Henrik Erdman Vigh.

ID: 145652659