Lone Wandahl Mouyal

Lone Wandahl Mouyal

Lektor

Primære forskningsområder

  • International investeringsret
  • Voldgift i investeringstvister (investor-state dispute settlement, ISDS)
  • Udenlandske investeringer og juridiske udfordringer i Arktis
  • Bæredygtighed
  • Virksomheders samfundsansvar, CSR

Lone Wandahl Mouyal forsker inden for international ret med fokus på samspillet mellem erhvervsret og bæredygtig udvikling med særlig fokus på virksomheders rolle og ansvar i samfundet.

Lone Wandahl Mouyal har beskæftiget sig indgående med fortolkningen af internationale investeringsbeskyttelsesaftaler, længerevarende kontrakter, bæredygtig udvikling og corporate social responsibility (CSR). Hun har publiceret en række publikationer inden for dette område og deltager jævnligt som oplægsholder i konferencer både nationalt og internationalt. 

Lone Wandahl Mouyal modtog i 2015 Det Frie Forskningsråds forskertalentpris, Sapere Aude.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Erstatning og Kontrakt (obligatorisk fag på bacheloruddannelsen)
  • International Investment Law (kursusfag på kandidatuddannelsen)
  • Finansret (kursusfag på kandidatuddannelsen)
  • Ret og Bæredygtighed (kursusfag på kandidatuddannelsen)

Vejleder studerende inden for ovennævnte emner.

ID: 22325998