Lone Wandahl Mouyal

Lone Wandahl Mouyal

Lektor

Primære forskningsområder

Lone Wandahl Mouyal forsker inden for erhvervsret og bæredygtig udvikling med særlig fokus på virksomheders rolle og ansvar i samfundet. Aktuelt beskæftiger hun sig med finanssektorens rolle i samfundet. 

Lone Wandahl Mouyal har særlig viden og praktisk erfaring som advokat inden for samspillet mellem erhvervsudvikling, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Hun har publiceret en række publikationer inden for dette område og deltager jævnligt som oplægsholder i konferencer både nationalt og internationalt. 

Lone Wandahl Mouyal modtog i 2015 Det Frie Forskningsråds forskertalentpris, Sapère Aude.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Bæredygtighedsret (valgfag på kandidatuddannelsen på jura)
  • Bank og finansret (valgfag på kandidatuddannelsen på jura)
  • Erhvervsret - Selskaber, Finans og Bæredygtighed (valgfag på cand.soc. i jura)
  • International Investment Law (valgfag på kandidatuddannelsen på jura)
  • Erstatning og Kontrakt (obligatorisk fag på bacheloruddannelsen på jura)
  • Juridisk Metode (obligatorisk fag på bacheloruddannelsen på jura)

Vejleder studerende inden for ovennævnte emner, herunder i bachelorrapporter, specialer og ph.d.-studerende. 

ID: 22325998