Liselotte Højgaard

Liselotte Højgaard

Klinisk professor

Medlem af:

 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET
Rigshospitalet, Københavns Universitet og DTU
Tlf.: +45 3545 4215/1792. E-mail: lottepet@rh.dk

Født i København 1957, student Birkerød Statsskole 1975, læge Københavns Universitet 1982,
speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin 1990, dr. med. Københavns Universitet 1992.
INSEAD Fontainebleau, lederkursus AWIRA 2001-2002.

Nuværende

 • Klinikchef, Rigshospitalets Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET fra 2000: Global
 • Excellence, 160 videnskabelige artikler om året, 120.000 undersøgelser og 250 ansatte. https://goo.gl/v634er
 • Klinisk professor i medicin og teknologi, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin.
 • Adjungeret professor, DTU, Danmarks Tekniske Universitet.
 • Formand for bestyrelsen for Danmarks Grundforskningsfond. https://issuu.com/dnrf/docs/dnrf-annual-report-2014

Forskning

 • >200 forskningspublikationer i gastroenterologi, patofysiologi, nuklearmedicin & PET. Totalt 350 publikationer, heri inkluderet artikler om forskningspolitik, metodologi, strategi etc.
 • Inviteret foredragsholder: >100 internationalt, 20 nationale og internationale bogkapitler.
 • Vejleder for 30 PhD-, bachelor- og masterkandidater.
 • Bedømmer af talrige master-, PhD- og dr. med. afhandlinger i Danmark og internationalt.
 • Rådgiver og peer reviewer for MRC, London; Guy’s & St. Thomas, London; DKFZ, Heidelberg; Vetenskabsrådet, Sverige m.fl.
 • Præsident for Det Medicinske Selskab i København, grundlagt 1772, fra 2000-2002.
 • Medlem af Videnskabernes Selskab, ATV, the European Academy for Cancer Sciences, the European Cancer Concord og EANM, SNM samt DSKFNM.

Bestyrelser og rådgivning
Bestyrelsesformand Danmarks Grundforskningsfond.
Medlem Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond.
Chair, EU Horizon 2020, Advisory Group, Health, Demographic Change and Wellbeing.
Medlem af Conseil d’Administration, INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, (F).
Medlem af Olav Thon Stiftelsen, Fagrådet for den internationale forskningspris, Norge.
Copenhagen Congres Advisory Board, Bestyrelsen Arvid Nilssons Fond, Bestyrelsen Tagea Brandts legat, Niels Bohr Arkivet, Science Advisory Board og VL13.
Tidligere chefredaktør Ugeskrift for Læger, 1996-2002 og medlem/Chair for Vancouver-gruppen; The International Committee of Medical Journal Editors, red. Bibliotek for Læger, Nordisk Medicin
Tidligere formand for the European Medical Research Councils, ESF, Strasbourg, 2006-2012

Priser og æresbevisninger
Minister Erna Hamiltons Ærespris for Videnskab og Kunst 2000. Specialet Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicins ærespris 2001. Medicoprisen 2004. Niels A. Lassen Prisen 2005. Klein Prisen 2010. Ib Henriksens Forskningspris 2011. Ridder af Dannebrog 2007. Ridder af Den Franske Æreslegion 2015.

ID: 5795