Lise Randrup Jensen

Lise Randrup Jensen

Lektor emeritus

Jeg arbejder med forskning i afasi, som relaterer sig til det logopædiske praksisfelt, herunder logopædisk vurdering og rehabilitering af personer med afasi samt undervisning og vejledning af pårørende og professionelle i den afasiramte persons omgivelser.

Min forskning er præsenteret med fokus på forskningens impact i Det Humanistiske Fakultets publikation Humanioras Impact: 24 case eksempler.

Primære forskningsområder

 • Logopædisk rehabilitering af personer med afasi
 • SCA-metoden for kommunikationspartnere til personer med afasi
 • Psykosociale tilgange til afasi (tværfaglig rehabilitering, arbejdsintegration)
 • Logopædiske undersøgelsesmetoder til personer med afasi
 • Kvantitativ og kvalitativ vurdering af naturlig sammenhængende taleproduktion

Aktuel forskning

Samtalepartnertræning – teoretiske perspektiver på den gode samtalepartner samt empiriske metoder til vurdering af udbytte af samtalepartnertræning. Se netværssamarbejdet Understøttelse af afasiramte personers deltagelse i kommunikation.

Implementering af samtalepartnertræning på Neurologisk afdeling, Rigshopsitalet-Glostrup. Kommunikationsteamet for samtalestøtte modtog i september 2017 den canadiske Gerry Cormier Communicative Access Award for at gøre kommunikation med personalet mere tilgængelig for patienter med afasi.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning
 • Sprogvanskeligheder B Afasi
 • Elicitering og analyse af sammenhængende tale
 • Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Vejledning
 • Samtalepartnertræning
 • Vurdering og behandling af afasi
 • Psykosociale følger af kommunikationshandicap belyst med kvalitative metoder
 • Kvalitativ og kvantitativ analyse af sammenhængende taleproduktion hos voksne med kommunikationshandicap

ID: 5306