Lisbeth E. Knudsen

Lisbeth E. Knudsen

Professor

Primære forskningsområder

  • Alternativer til dyreforsøg
  • Toxicologi, genotoxicologi, biomonitering af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, etiske aspekter af genetisk testning, herunder farmakogenetik, følsomhedsmarkører 

Ansvarlig for/arbejdsopgaver
Professor i toksikologi med særlige opgaver i in vitro toksikologi ved Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab (fra 1.10.2006)
Underviser i toksikologi, in vitro testning, miljø og arbejdsmiljø og helbred

Studieleder for bachelor/kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved det sundhedsvidenskabelige fakultet fra 1.2.2013

Aktuel forskning

Aktuelle projekter

European Human Biomonitoring Initiative -HBM4EU - Horizon2020 program contract No 733032. Linked Third Party via Det national Forskningscenter for Arbejdsmiljø med området etik og det nationalle kontaktpunkt for den danske hub.

Human Eksponering til PCB i Bygninger. HBM projekt financiete af Landsbyggefonden  i samarbejde med SBI og NFA

BRIDGE-Health (BRidging information and Data Generation) for Evidence-based Health Policy and Research) aims to create European health information (EU-HI) and data generation networks covering major EU health policy areas. Project no.: 664691. 2015 -

Pesticidmålinger i urin - etablering af analysemetode og analyse af urinprøver fra danske mødre og børn indsamlet som en del af DEMOCOPHES projektet. KOntrakt opgave for Miljøstyrelsen koordineret af SDU og i samarbejde med VITO, Belgien

Review of the state of the art of human biomonitoring for chemical subtances and its application to human exposure assessment for food safety. EFSA contract by BiPro 2014

Human exposure to novel flame retardants from materials to humans (NO FLAME). DFF post doc bevilling til Marie Frederiksen, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

COPHES (COnsortium to Perform Human biomonitoring on a European Scale) FP7 2009-2013 og DEMOCOPHES  (DEMOnstration of a study to COordinate and Perform human biomonitoring on a European Scale) LIFE09 ENV/BE00410

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper. Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelforskning. 2009-2013

Toxicology in vitro. Danish Network in in vitro toxicology and alternative methods. Det strategiske Forskningsråd 2008-2011.

Nanotest Development of methodology for alternative testing strategies for the assessment of the toxicological profile of nanoparticles used in medical diagnostics. FP7 2009-2011.

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) - fetal and neonatal exposure. Projekt sammen med DMU, finanseret delvist af forskningsrådet for sundhed og sygdom 2007-2009.

NewGeneris  Newborn and genotoxic exposure risks: Development and application of biomarkers of dietary exposure to genotoxic and immunotoxic chemicals and of biomarkers of early effects, using mother child birth cohorts and biobanks. FP6 2006-2011.

ReProTect: Development of a novel approach in hazard and risk assessment of reproductive toxicity by a combination and application of in vitro tissue and sensor technologies. FP6 2004-2009.

Undervisnings- og vejledningsområder

PhD-vejledning

Tina Mose: development and optimization of an ex-vivo human placental perfusion system – Placental transfer of chemical compounds. Afsluttet 2009. Hovedvejleder.

Marie Frederiksen: Human exposure to polybrominated dephenyl ethers. An exposure study of pregnant women and their un- and newborn children. Afsluttet 2010. Hovedvejleder.

Marie Pedersen: Transplacental exposure to environmental pollutants. Biomarkers of exposures and effects in blood from mother-newborn pairs. Afsluttet 2010. Hovedvejleder.

Mia B. Kjærstad: Potential endocrine disturbance of fetal development by azole compounds used as antifungals in pharmaceuticals and agrochemicals – a study on placental transport and effects on steroid receptors and steroid metabolizing enzymes. Afsluttet 2011. Medvejleder.

Line Mathiesen: Aktiv transport over den humane placenta. Afleveret 1.4.2011. Hovedvejleder.

Thit Aarøe Mørck: Eksponering for skadelige miljøfaktorer hos skolebørn og deres mødre. Afleveret sommer2015. Hovedvejleder.

Caroline Pehrsson Placental malaria, free fetal haemoglobin and preeclampsia. I et samarbejde med Thor Theander, Stefan Hansson og Peter Damm. Afsluttet 2016

Specialevejledning

Anne Bendix Hansen og Simone hansen Stavad: HDL og hjrtekarsygdom - en undersøgelse af farmakologisk øgning af HDL kolesterol. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, maj 2012.

Allan Askjær: Indeklimaets betydning for astma hos børn. Masterspeciale i Folkesundhedsvidenskab, maj 2012.

Katarina Pollakova: In vitro and ex vivo transport experiments of Fe3O4 and SiO2 nanoparticles performed on human skin and HaCaT keratinocyte cell line. Master thesis in Environmental Chemistry and Health, July 2011.

Marie Sønnegård Poulsen: In vitro test methods for transport of selected small chemicals and nanoparticles in human placenta models. Master thesis in Human Biology, July 2010.

Ane Dahl Jørgensen og Line Kenborg: Udendørsarbejde og risiko for hudkræft og læbekræft. Et registerbaseret case-kontrol studie blandt mandlige danske lønmodtagere. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, august 2008.

Pernille Winton Hansen: Eksponering for PCB og kviksølv blandt danske skolebørn og deres mødre. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab, 2014.

Giuseppina Zuri:Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC method for the simultaneous detection and quantitative determination of parabens and p-hydroxybenzoic acid in human placental perfusion. Kandidatspeciale i Miljøkemi, 2015.

Maria Guerra: Placental transport of parabens studies by the human dual perfusion system. Kandidatspeciale i Miljøkemi, 2015.

Ine Wouters:Prenatal environmental exposure and neonatal health outcome: analysis of the epigenetic biomarkers DNA methylation and DNA hydroxymethylation in mononuclear cells from newborn and their mothers in the Danish part of the NEWGENERIS study. Erasmus udvekslingsstuderende fra Biomedical Science Studies. Antwerp University, 2015.

Sara Højriis: Effects of oral exposure to formononetin in Sprague Dawley rats. Afsluttet 2016.

Heidi Katrine Hansen: Risikovurdering af den danske befolknings udsættelse for glyphosat. Kandidatspeciale i Folkesundhedsvidenskab December 2016.

Alexandra Opalinska: Transfer of paracetamol, aniline and the metabolites in the ex vivo human placental perfusion model. Kandidatspeciale i Miljøkemi. December 2016.

Mathilde Veje: Er det farligt for fosteret at tage paracetamol når man er gravid?Kandidatspeciale i Medicin. Juni 2017.

Bachelorvejledning

Anne Katrine Hansen & Lea Nordahl Christoffersen: Tungmetaller. Kviksølv og kadmiums ophobning i børn og mødre. FSV bachelorprojekt, 2013.

Jessica Bengtsson og Pernille Søgaard Thygesen: Endocrine disrupting chemicals effect on fetal growth - Occupational exposure among women in Denmark. FSV bachelorprojekt, 2013.

Ida Hjelm Larsen &Linette Ketelsen Hohlmann: Miljøudsættelse for parabener, triclosan og benzophenon-3.-En kvantitativ undersøgelse med udgangspunkt i data fra DEMOCOPHES. FSV bachelorprojekt, 2013.

Josefine Haahr Nielsen:Betydningen af kosttilskud under graviditeten i forhold til fødselsudfald. FSV bachelorprojekt, 2013.

Camilla Munch Nielsen:Fysiske arbejdskrav og muskelskeletsmerter. FSV bachelorprojekt, 2013.

Emilie Lund Egsmose: Børn og mødres niveau af ftalater i byen og på landet. Bachelorprojekt, 2014.

Seher Mizrak: Perfluorerede stoffers og kvindelig frugtbarhed. Bachelorprojekt, 2015.

 

 

ID: 7374