Line Vinther Hansen

Line Vinther Hansen

Ph.d. stipendiat

Jeg er PhD studerende og arbejder med hvordan lattergasemissioner påvirkes af gødningsbrug, brug af nitrifikationsinhibitorer og interaktion med klima og afgrøder. 

Jeg har en kandidat i geografi med specialisering i jord, miljø og klimaforandringer, og har gennem både bachelor og kandidat arbejdet en del med biochar og bioaske effekter på hydrauliske forhold i sandjord samt modellering af dette i Daisy.

Jeg har arbejdet som forskningsassistent i afgrøde sektionen på PLEN i gruppen Klima og Fødevaresikkerhed. Her arbejdede jeg med samdyrkning, Daisy modellering og udførte feltarbejde. 

Jeg har også arbejdet fem sæsoner i Nordøst Grønland med monitorering af adskillige klimaparametre, som feltassisten og research assistant for Geobasis, Bioscience på Aarhus Universitet.

Du kan også finde mig på:

Linkedin: Line Vinther Hansen

Twitter: Line_VH

 

ID: 213994470