Line Vinther Hansen

Line Vinther Hansen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Jeg er PhD studerende og arbejder med hvordan lattergasemissioner påvirkes af gødningsbrug, brug af nitrifikationsinhibitorer og interaktion med klima og afgrøder. 

  Jeg har en kandidat i geografi med specialisering i jord, miljø og klimaforandringer, og har gennem både bachelor og kandidat arbejdet en del med biochar og bioaske effekter på hydrauliske forhold i sandjord samt modellering af dette i Daisy.

  Jeg har arbejdet som forskningsassistent i afgrøde sektionen på PLEN i gruppen Klima og Fødevaresikkerhed. Her arbejdede jeg med samdyrkning, Daisy modellering og udførte feltarbejde. 

  Jeg har også arbejdet fem sæsoner i Nordøst Grønland med monitorering af adskillige klimaparametre, som feltassisten og research assistant for Geobasis, Bioscience på Aarhus Universitet.

  Du kan også finde mig på:

  Linkedin: Line Vinther Hansen

  Twitter: Line_VH

   

  ID: 213994470