Line Svennesen

Line Svennesen

Adjunkt

Line Svennesen er uddannet dyrlæge ved Københavns Universitet i 2014, og har siden været ansat ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, herunder som PhD studerende i perioden 2015-2019.

Line har primært arbejdet med mastitisforskning hos malkekvæg, hovedsageligt gennem praktiske besætningsstudier. Lines PhD arbejde var fokuseret på diagnostik af smitsommer mastitispatogener, mens fokus nu er behandling af mastitis med henblik på at udvælge de rigtige tilfælde til den rigtige behandling. Line arbejder pt i et projekt under Dansk Yversundhedscenter (DUHC), der fokuserer på reduktion af antibiotikaforbrug til mastitsbehandling.

Erklæring af potentielle interessekonflikter

Line samarbejder med forskellige grene af dansk mælkeproduktion, herunder landmænd, praktiserende dyrlæger, virksomheder, andre universiteter og organisationer, typisk igennem eksternt finansierede projekter.

Line agerer udelukkende som medarbejder ved Københavns uviversitet i disse samarbejder og modtager ingen vederlag fra eksterne partnere. Desuden bestemmer skriftlige samarbejdsaftaler altid ansvarsfordeling og rettigheder mellem de forskellige parter i et samarbejde.

ID: 105379865