Line Marie Thorsen

Line Marie Thorsen

Postdoc

Forankret i miljøhumaniora ligger mine forskningsintresser primært i krydsfeltet mellem økokunsthistorie og miljøantropologi, med rødder herfra til videnskabs- og teknologistudier (STS), miljø- og pragmatisk sociologi, samt æstetisk filosofi. Mit empiriske fokus er på klima- og miljøaktivistisk kunst, landskabsæstetik og jordbrugs tranformative potentiale i den grønne omstilling.

 

I min Ph.d.-afhandling On the Margins of Eco-Art: Aesthetics, Ecology and Environmental Imaginations in East Asia, undersøgte jeg skæringspunkterne mellem lokal økologisk bekymring, klimakriser i stor skala og miljøforestillinger i Østasien med udgangspunkt i kunst og æstetiske praksisser. Specifikt har jeg undersøgt, hvordan kunstnere i Hong Kong og Japan er kommet til at spille en nøglerolle for at mediere, forankre og oversætte globale klimaforandringer til lokalt relevante anliggender ved æstetisk og fantasifuldt at engagere sig i hverdagens "øko-materialer",  som f.eks. kulturelt betydningsfulde planter. Her fulgte jeg bl.a. grupperinger af kreative aktører der gennem to årtier har omskolet sig til regenerative jordbrugere, for lokalt at engagere globale miljøkriser.

 

Siden 2020 og frem til foråret 2023 har jeg fortsat dette arbejde under overskriften Border-zones of Empire: Art, Ecology, and Negotiations of Territory in East Asia. Siden midten af 2000'erne har et stigende antal kunstnere i Østasien transformeret sig til jordbrugsaktivister, der kæmper for økologisk og territorialt tilhørsforhold. I skyggen af økologiske kriser såvel som tidligere og nuværende geopolitiske spændinger i regionen deltager kunstner-landmænd i de fantasifulde og materielle kampe om, hvem og hvad der skal leve på og af jorden. Bæredygtige landbrugspraksisser tjener til at forbinde offentlige bekymringer midt i post-, de- og re-koloniale processer. Empirisk og teoretisk undersøger jeg kort sagt, hvordan og hvorfor kunstnerdrevne landbrug har vundet indpas i Hongkong, Japan og Taiwan som en vigtig nutidig økopolitisk og æstetisk-imaginativ form.

 

Aktuel forskning

Imaginative Sustainabilities: Senest, i min ansættelse på Københavns Universitet, retter min forskning sig mod æstetiske jordbrugspraksisser i Danmark og i samarbejder mellem danske og østasiatiske aktører. Her binder jeg min tidligere og nuværende forskning sammen og undersøger den centrale rolle, som forskellige imaginative praksisser - herunder kreative, kunstneriske og æstetiske former og engagementer i både professionelle og amatørmæssige sammenhænge - spiller i forhandlinger, symbolsk og materiel skabelse af et landskab i pagt med de planetære grænser. Med andre ord fokuserer min forskning på, hvordan forskellige og situerede former for miljøæstetik fungerer som et vigtigt redskab til økologisk transformation af landbrugslandskabet; fra det industrialiserede landbrugs monokulturer til nye heterogene landskaber.

 

Primære forskningsområder

  • Miljøhumaniora
  • Miljø- og klimakunst
  • Miljøæstetik
  • Miljøantropologi
  • Landskabsæstetik
  • Jordbrugsaktivisme
  • Klima- og kunstaktivisme
  • Danske kultur- og landbrugslandskaber
  • Hong Kong
  • Japan

 

Tidligere projekter/affilieringer

Aarhus University Research on the Anthropocene (AURA), Aarhus Universitet. PI Prof. Anna Tsing og Prof. Niels Bubandt

Changing Disasters, Copenhagen University. PI. Prof. og prorektor Kristian Cedervall Lauta

Methodological Cosmopolitanism: In the Laboratory of Climate Change, Ludwig-Maximillians University, München, Germany. PI Prof. Ulrich Beck

 

Links

https://cape.ku.dk

https://www.klimaogomstillingsraadet.dk/

 

Sociale medier 

https://ku-dk.academia.edu/LineMarieThorsen 

https://www.linkedin.com/in/line-marie-thorsen-10321112/ 

Andre poster

(2022 -) Medlem af Klima- og Omstillingsrådet

(2023 -) Bestyrrelsesmedlem i Bureau for Listening 

ID: 323905516