Linda Nielsen
Linda Nielsen

Professor

Professor

Globaliseringsret (CSR og Bioret); Finansret (Bankret, Realkredit, Investering, Pension) samt Familie- og Arveret

Primære forskningsområder

Globaliseringsret (CSR og Bioret); Finansret (Bankret, Realkredit, Investering, Pension) samt Familie- og Arveret

Professor Linda Nielsen interesserer sig bredt for Globaliseringsret, særligt inden for social ansvarlighed (CSR), finansret og regulering af nye teknologier.

Forskningen om CSR inddrager erfaringer fra hvervet som ekspertmedlem i Mæglings- og Klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) og arbejdet i OECD om emnet. Ansvarlige investeringer indgår som del af forskningsfeltet.

Forskningen inden for Finansret omfatter Bankret, Realkredit, Investering og Pension. Området er omfattende og komplekst, og der trækkes i forskningen på praktiske erfaringer som bestyrelsesformand/bestýrelsesmedlem i sektoren. Reguleringen af finansielle virksomheder er genstand for udarbejdelse af en bog, der inddrager analyser samt retspolitiske udfordringer. 

De nye teknologier omfatter især reguleringen af f bioteknologi (Bioret), herunder forholdet mellem ret og etik, hvor erfaring som mangeårig Vicepresident i EU´s Etikkomite (EGE), der omfatter bioteknologi og IT, inddrages.  De nye finansteknologier - FinTech, blockchain mv. - udgør et nyt forskningsområde, hvor der trækkes på erfaringerne fra reguleringsovervejelserne om CSR, bioteknologi og IT. Som led heri forskes i forskellige reguleringsstrategier og reguleringsmodeller.

Undervisningsområderne og vejledning omfatter Bank- og Finansret samt Familie- og Arveret. Lærebøgerne omfatter ”Familieretten”; ”Arveretten” (sammen med Rasmus Kristian Feldthusen og Ingrid Lund-Andersen); ”Skilsmisseret” (sammen med Annette Kronborg) samt en kommende lærebog i ”Finansret - Bankret, Realkredit, Investering, Pension”. 

 

ID: 7843