Lina Henriksen

Lina Henriksen

Forskningskonsulent

Undervisning  siden 1995:

  • Programmering i Python
  • Metoder til kvantitativ tekstanalyse
  • Anvendelse af sprogteknologiske værktøjer
  • Opbygning og anvendelse af tekstkorpusser
  • Korpusværktøjer
  • Relationel databaseteori
  • Maskinoversættelse
  • Udarbejdelse af terminologiske enheder

Projekter og andre opgaver

Indsamling af terminologiske resurser fra den offentlige forvaltning i Danmark til brug i EU’s maskinoversættelsessystem eTranslation

Arrangør af NordTerm konferencen 2019

AC-studievejleder for It and Cognition

Kortlægning af anvendelsen af digitale metoder og sprogteknologiske værktøjer i forskningsarbejdet på Humaniora i Danmark (Parthenos)

Kortlægning af digital humaniora-uddannelser i Europa (Parthenos)

Metoder til udvikling af spørgsmål/svar-system, som tillader bruger at stille spørgsmål om diabetes på almindeligt dansk og få præcise svar på almindeligt dansk. Udviklede metoder til at omdanne spørgsmål til SQL-queries, som fandt svaret i SNOMED CT-databasen (flersproglig klinisk sundhedsterminologi med mere end 300.000 begreber).

Udvikling af metode til identifikation af terminologiske dubletter i IATE

Opbygning af datastruktur for de terminologiske databaser: IATE og EuroTermBank

Opbygning af ontologier og metoder til mapping af ontologier (MOSES)

Bidrag til kravspecifikationer til værktøjer og platforme, fx Snowball, LetsMT! og Clarin

Udvikling af model for kontrolleret sprog til brug i kommunikation med kunder og brugere i Nordea og B&O

Test af og feedback på funktionalitet i sprogteknologiske værktøjer

 

Medlem af Terminologigruppen i Danmark

ID: 1439476