Leo Catana

Leo Catana

Lektor

Mit videnskabelige bidrag trækker på mine kompetencer i filosofi, historie, filologi og teologi. Min forskning er drevet af spørgsmål der ofte krydser disciplinære grænser, og jeg har bevidst forsøgt at placere min forskning der, hvor discipliner mødes. Med udgangspunkt i min uddannelse i filosofi har jeg undersøgt de måder, hvorpå viden om filosofiens historie er blevet produceret, og hvordan denne viden påvirker filosofien selv. I 2018 var jeg på den baggrund inviteret som gæsteredaktør ved det prestigefyldte tidsskrift British Journal for the History of Philosophy, hvor jeg udviklede mine metodologiske ideer. Min forskning er omtalt i The Cambridge History of Philosophy, 1945-2015 (udgivet 2019), primært på grund af mit arbejde med filosofihistoriens metodologi, der har haft indflydelse på filosofi, klassisk filologi, historie og teologi. Som person er jeg motiveret af etiske undersøgelser af de måder, vi lever vores liv på, hvordan vi forbinder os til andre og til naturen, og hvordan vi repræsenterer os selv i den kollektive erindring.

 

Uddannelse

2017: Dr. theol. (KU): Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought.

2008: Dr. phil. (KU): The Historiographical Concept ‘System of Philosophy’: Its Origin, Nature, Influence and Legitimacy.

1998-2002: PhD Italian Department, University College LondonThe Concept of Contraction in Bruno’s Philosophy.

1996-97: MA Combined Historical Studies, the RenaissanceThe Warburg Institute.

1992-95: Cand. phil. (= MA) Filosofi, KU. Heri indgik et års studium på Università di Bologna.

1989-1992: Exam. art. (= BA) Filosofi, KU. Inkluderede studier i græsk og latin.

 

Nuværende stilling

Lektor (= associate Professor), Sektion for Filosofi, Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, KU, siden 2007.

 

Tidligere stillinger

2010-2013: Leder af Centre for Neoplatonic Virtue Ethics, KU.

2006: Videnskabelig assistent, Afdeling for Filosofi, KU.              

2003-2005: Adjunkt, Afdeling for Filosofi, KU.

2002: Forskningsassistent, The Danish Research School for Philosophy, History of Ideas and History of Science, Roskilde Universitet.

 

Fellowships og priser

2020-21: FORWARD. Talentprogram, KU. Udvalgt af KU's ledelse.

2018: Fellow ved School of History, Classics & Archaeology, University of Edinburgh,

2012: Nomieret til Årets Harald, tildelt en fremragende undervier på KU.

2006: Pris fra KU for en banebrydende artikel udgivet i History and Theory 44 (2005).

 

Forskningsledelse

2021-: Leder af den internationale arbejdsgruppe Seventeenth- and Eighteenth-Century Socratic Studies, støttet af The International Society for Socratic Studies. Jeg planlægger to årlige møder i Europa fra 2021 og fremefter, i samarbejde med Donald Morrison, Rice University, USA.

2018-: Medstifter af The International Society for Socratic Studies, på initiativ af Donald Morrison.

2014-: Medstifter og medarrangør med  Sabrina Ebbersmeyer af The History of Philosophy Research Group, KU.

2013: Libraries, Lives, and the Organization of Knowledge in the Premodern World. Jeg organiserede konferencen i samarbejde med Christopher Celenza, direktør ved The American Academy, Rom.

2013: Platonism after Plato in the Renaissance. Jeg organiserede konferencen i samarbejde med Jill Kraye, Guido Giglioni og Anna Corrias. Warburg Institute, School of Advanced Study, University of London. Afholdt 7.-8- november, 2013.

2010-: Stifter og arrangør af Copenhagen Intellectual History Seminar, UCPH. Med Sabrina Ebbersmeyer siden 2014.

2010-13: Leder af Centre for Neoplatonic Virtue Ethics, KU, der involverede 2 ph.d.-studerende, 1 postdoc and 2 assistenter.

 

Større forskningssamarbejder

2017-20: The Historiography of Philosophy, 1800-1950. Konference organiseret i samarbejde med Mogens Lærke, École Normale Supérieure, Lyon. Jeg var medredaktør på det særnummer af British Journal for the History of Philosophy hvori bidragene udkom (vol. 28, 2020). 

2011-12: Forskningssamarbejde mellem Centre for Neoplatonic Virtue Ethics, KU, og Anna Marmodoro, leder af Power Structuralism in Ancient Ontologies, Department of Philosophy, University of Oxford.

 

Institutionel ledelse

2020: Research Management Course, Master Class, Copenhagen Business School.

2018-: Uddannelsesleder for Filosofi, KU.

2018-19: Leder af en interdisciplinær taskforce med fokus på Filosofis uddannelsesprogram. Udpeget af dekan Jesper Kallestrup, HUM, KU.

2010-12: Studienævnsformand og repræsentant for Filosofi, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU.

2009-10: Research Management Course, Copenhagen Business School.

 

Undervisning og vejledning

Jeg har undervist på BA-, KA- og PhD-niveau i antikkens filosofi, filosofiens historiografi, dydsetik og miljøetik, i tillæg til tværvidenskabelige kurser. Jeg har været mentor for 5 postdocs og (med)vejleder for 5 PhD'ere. Siden 2011 har jeg været inviteret til at undervise på 8 PhD-kurser om filosofiens historiografi, fx Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City; École Normale Supérieure, Lyon; Technische Universiteit at Eindhoven, Holland.

 

Publikationer

Jeg har publiceret 24 artikler i højt profilerede internationale tidsskrifter, 12 bogkapitler og 9 bøger. Min tiende bog udkommer på Oxford University Press. Bortset fra 2 af disse publikationer er jeg eneforfatter til dem alle. Tematisk falder de inden for filosofi, klassisk filologi og historie. Næsten alle publikationerne er udgivet på engelsk, en enkelt er oversat til spansk. Bogkapitlerne er typisk udløbere af internationale forskningssamarbejder, som jeg er blevet inviteret til.

En komplet, kronologisk oversigt over mine publikationer findes her.

Mine citationer, som registret i Google Scholar, findes her.

 

Papers

Siden 2011 har jeg givet 65 papers i 20 lande. En komplet oversigt over mine papers, der typisk forbereder mine publikationer, findes her.

  

Bevillinger siden 2010

• En samlet sum af 11.300 € fra Institut d’histoire de representations et des idées dans les modernités ved École Normale Supérieure de LyonBritish Society for the History of Philosophy og KU. Jeg var medansøger sammen med Mogens Lærke i projektet The Historiography of Philosophy, 1800-1950. (2017-20)

• 835.000 € fra den danske Forsknings- og Innovationsstyrelse. Jeg var PI på forskningsprojektet Nyplatonisk dydsetik, der involverede 2 ph.d.-studerende, 1 postdoc og 2 assistenter (2010-13).

 

Fædreorlov

1,5 år, alt i alt, med mine fire børn, født mellem 2000 og 2007. 

 

Tidligere aktiviteter

Digte udgivet i Hvedekorn (1987 og 1988). Skulpturer udstillet på Charlottenborg Forårsudstilling (1988) og Galleri Basilisk (1991, med Ellen Hyllemose).

ID: 10547