Lena Specht

Lena Specht

Klinisk professor

Medlem af:

  • Klinisk onkologi

Primære forskningsområder

Prognostiske faktorer ved Hodgkin lymfom

Strålebehandling af Hodgkin lymfom

Senfølger af behandlingen af Hodgkin lymfom

FDG-PET i evalueringen og behandling af patienter med Hodgkin lymfom

Strålebehandling af non Hodgkin lymfom, specielt indolente B-celle lymfomer og cutane T-celle lymfomer 

Åndedrætstilpasset strålebehandling, specielt til brystkræft, lungekræft og malignt lymfom

Høj præcisions strålebehandlingsteknikker, specielt ved nasopharynxcancer og malignt lymfom

Avanceret billeddannelse og strålebehandling af hoved-hals-cancer

ID: 917341