Lasse Suonperä Liebst

Lasse Suonperä Liebst

Lektor

Jeg forsker i vold i det offentlige rum – særligt med fokus på, hvordan tilskuere kan spille en konfliktnedtrappende rolle i gadevold og røverier. Jeg er ekspert i kvantitativ analyse af videooptagelser af social adfærd. I min forskning trækker jeg perspektiver fra mikro-sociologi, socialpsykologi, kriminologi og adfærdsbiologi.

Min forskning sker i regi af Video Violence Group. Endvidere er jeg International Fellow ved NSCR og jeg er medlem af forskningsgruppen Culture and Civil Society

Primære forskningsområder

  • Vold, herunder gadevold og røverier
  • Tilskuere til vold
  • Hjælpeadfærd
  • Analyse af videodata
  • Mikro-sociologi
  • Anvendt statistik
  • Open science

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i mikro- og kultur-sociologisk teori og kvantitative metoder, herunder på fagene: ”Kultur, livsstil, hverdagsliv”, ”Advanced Culture, Lifestyle and Everyday Life” (med Jakob Demant), ”Videnskab og samfund”, ”Social interaktionsprocesser” (efterår 2020) og ”Introduktion til Open Science Sociologi” (med Mathias Wullum Nielsen, sommer 2021).

Min vejledningskompetence af bacheloropgaver og specialer spænder vidt – fra mikro- til makro-sociologi og over kvantitative og kvalitative metoder – og jeg indgår ofte samarbejder med studerende om, at de kan arbejde på vores nye datasæt.  

Aktuel forskning

I min nuværende forskning forsøger jeg at udfordre den traditionelle forståelse af, at tilskuere til nødsituationer er passive og apatiske – som foreslået af den såkaldte 'bystander effect'-hypotese. Min forskning viser tværtimod, at tilskuere oftest hjælper voldsofre, og at gruppedyanikker spiller en afgørende, men overset, rolle for denne indgriben. Denne forskning er bl.a. udgivet i det førende tidskift, American Psychologist, og har været omtalt i The Washington Post og The Wall Street Journal.

 

ID: 16854872