Lasse Kristoffer Bak

Lasse Kristoffer Bak

Gæsteforsker

Aktuel forskning

Hvilken rolle spiller kompartmenteret cAMP og calcium-signallering i celler for deres funktion og stofskifte? Hvad sker der med denne signallering ved sygdom? Og kan vi gøre noget ved det?  

Primære forskningsområder

Signalleringen og stofskiftet i cellernes indre er forstyrret i en mængde sygdomme, bl.a. i hjernen. 

Jeg ønsker at forstå, hvordan kompartmenteret signallering i cellerne gennem signalstofferne cAMP og calcium dikterer cellernes funktion, hvad der går galt under sygdom samt at finde måder hvorpå, vi kan manipulere med disse signalveje. 

Vi anvender en række forskellige modelsystemer og teknikker, bl.a. dyrkede celler og isoleret væv, molekylære og cellulære teknikker, fluorescensmikroskopi samt et antal assays til at studere cellernes stofskifte og funktion. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning: 

  • Cellulær og molekylær biologi (bachelorniveau, farmaci)
  • Farmakologi (bachelor- og kandidatniveau, farmaci)
  • Projektstyring i akademiske miljøer (Ph.d.-kursus)

Vejledning (specialer, ph.d.): 

  • Cellulær biologi og farmakologi med fokus på cAMP og calcium-signallering, samt hvordan disse signaler styrer cellens funktion

ID: 1303653