Lars Valeur Køber

Lars Valeur Køber

Klinisk Professor, Klinisk professor

Medlem af:

  • Intern medicin: kardiologi

Forskning centreret omkring sygdommene hjertesvigt og akut koronart syndrom. Specielle interesseområder, hvor prognosen kan ændres ved hjælp af behandling eller bedre sygdomskaraterisation. Det drejer sig om forskning indenfor ekkokardiografi, kardiovaskulær epidemiologi, samt randomiserede kliniske undersøgelser med knap 500 publicerede arikler og et H-index på mere end 50 og mere end 10.000 citationer. Vejleder for mere end 25 ph.d.-studerende, hvor det primære formål er at stimulre interessen for fortsat forskning.

ID: 543423