Lars Lönn

Lars Lönn

Klinisk professor

Medlem af:

  • Radiologi

Endovaskulær proteseindsættelse Formålet er at udvide brugen af endovaskulære behandlingsteknikker og at evaluere og udvikle en række endovaskulære procedurer, herunder perkutan transluminal angioplastik (PTA), stentanlæggelse, emboliseringstekniker samt endovaskulær proteseindsættelse. Desuden sammenlignes teknikker med konventionelle undersøgelsesmetoder: ultralyd-duplex-skanning, arteriografi og 3D CT-skanning.

Simulatortræning VI har særligt fokus på medicinsk træning og unddannelse inom endovaskulær simulation. Ett flertal projekt undersøker effekten av simulatorbasert træning, dvs træning med endovaskulæra simulatorer og med scenarier i forskellige omgivelser. Projekten sker felles med CEKU, karkirurgi, kardiologi og radiologi. Vi vill i framtiden vurdere om faktorer som stress og motivation i trauma context. Den tværfaglige og tværspeciale indsats i akute situationer med tramualægere og anestesi er en del av centrets strategi.

ID: 984177