Lars Kayser

Lars Kayser

Lektor

Medlem af:

    Det fælles koncept for forskningsprojekter er ”Informatik og innovation i relation til den digitale transformation af sundhedssektoren og dens mange tjenester”.

    Forskningsområdet inden for sundhedsvidenskab og informatik er baseret på en bred erfaring fra klinik, uddannelse og implementering, der bygger på dels en speciallægeuddannelse i intern medicin og dels lederrolle i to femårs-perioder inden for hhv. pædagogisk udvikling ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dels ved Københavns Universitets Center for Webbaseret Læring.

    Fokus er på brugernes ønsker til og forudsætninger for at anvende og få udbytte af ny teknologi og digitale tjenester.

    Den aktuelle forskning fokuserer på digital sundhedskompetence (eHealth Literacy), communities og serviceinnovation. Er i den forbindelse aktivt engageret i projekter, der beskæftiger sig med redesign af sundhedssektoren både nationalt og internationalt, fx i Epital TEMOKAP-projektet og det canadisk-europæiske projekt, SMILE (the SMart Inclusive Living Environments).

    ID: 10525