Lars Bille

Lars Bille

Lektor emeritus


Lars Bille
(1943)

Lektor
Institut for Statskundskab
Københavns Universitet
Adresse: Institut for Statskundskab
Øster Farimagsgade 5
DK-1353 København K
Email: LB@IFS.KU.DK
Direkte: +45 35 32 33 84
Institut: +45 35 32 33 66
Fax: +45 35 32 33 99

Deltagelse i større forskningsprojekter:

Medlem af styregruppen for forskningsprojektet: "Dansk Politik under forandring 1945-1985" ledet af seniorforsker Birgit Nüchel Thomsen. Bevilling fra: Det Humanistiske Forskningsråd. 1988-1992.

Leder af den danske sektion af forskningsprojektet: "Party Organization and Organizational Adaptation in the last Third of the Twentieth-Century" ledet af professor Richard S. Katz, Johns Hopkins University, Baltimore, USA og professor Peter Mair, Leiden Universitet, Holland. Bevilling fra: National Science Foundation, USA og Forschungstelle für Gesellschaftliche Entwicklung, Mannheim Universität. 1989-1992.

Leder af den danske sektion af forskningsprojektet: "The Europeanisation of the Political Parties" ledet af professor Knut Heidar, Institut for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Norge og professor Lars Svåsand, Institut for Komparativ Politik, Universitetet i Bergen, Norge. Bevilling fra: Advanced Research on the Europeanisation of the Nation-State (ARENA), Det Norske Forskningsråd. 1995-1997.

Leder af forskningsprojektet: "Demokrati og Institutionel Forandring." Bevilling fra: Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. 1996-2000.

Leder af den danske sektion af forskningsprojektet: "Melting the Frozen Party Systen in Scandinavia" ledet af professor Jan Sundberg, Institut for Statskundskab, Helsinki Univetsitet, Finland. Bevilling fra: Nordisk Ministerråd. 1997-2001.

Leder af forskningsprojektet: "De danske politiske partier og deres medlemmer." Bevilling fra Den Danske Magtudredning. 1999-2003.

Tillidsposter ved Københavns Universitet:

Formand for Studienævnet ved Institut for Statskundskab: 1972-77.

Institutbestyrer ved Institut for Statskundskab: 1979-1983.

Medlem af fakultetsrådet ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet: 1979-1984.

Formand for fagrådet ved Institut for Statskundskab: 1980-1984.

Formand for forskningsudvalget ved Institut for Statskundskab: 1996-2000.

Institutleder, Institut for Statskundskab: 2002 - 2011.

Formand for bestyrelsen ved Institut for Statskundskab: 2002 - 2007.

Formand for Samarbejdsudvalget ved Institut for Statskundskab: 2002 - 2011.

Medlem af fakultetsrådet ved Det Samfundsvidenskabelig Fakultet: 2002-2006.

Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets lederteam: 2002 - 2011.

Medlem af Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Samarbejdsudvalg: 2002 - 2011.

Medlem af rektors Formidlings- og Informationsudvalg: 2002-2004.

Næstformand i rektor Valgudvalg: 2002-2006.

Formand for KU's udvalg vedr. forskningsregistrering 2003.

Formand for Centerledelsen ved Center for Sundhed og Samfund: 2005 - 2009.

Formand for bestyrelsen for Nordisk Institut for Asienstudier 2007 - 2011.

Medlem af styregruppen for KU's Sustainability Science Centre 2007 - 2011.

Formand for Institut for Statskundskabs aftagerpanel 2007 - 2011.

Formand for styregruppen for EURECO 2008 -2011.

Medlem af styregruppen for Asian Dynamics Initiative 2008 - 2011.

Medlem af Det Samfundsvidenskabelig Fakultets biblioteksudvalg 2008 -2011.

Formand for Institutforum 2008 - 2011.

Medlem af koordinationsgruppen for CMS og KU vedr. Master of Public Governance 2008 - 2011.

Formand for styringsrådet for Center for Militære Studier 2010 - 2011.

Medlem af KU's bladudvalg 2011 -

Andre professionelle tillidsposter:

Næstformand i censorformandskabet ved Roskilde Universitetscenter: 1981-1995.

Medlem af bestyrelsen for Selskabet for Samfundsøkonomi og Historie: 1987-.

Medlem af redaktionsudvalget for "Økonomi og Politik": 1987-.

Formand for Dansk Selskab for Statskundskab: 1990-1993.

Medlem af bestyrelsen for Nordisk Selskab for Statskundskab: 1990-1996.

Medlem af Council of the International Political Science Association: 1990-1993.

Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Statskundskab: 1993-1996.

Medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i København: 1993-2000.

Medlem af styregruppen for Baltiske Studier, Øresundsuniversitetet: 2002-2005.

Medlem af bestyrelsen for Den Politologiske Forskerskole: 2002-2008.

Medlem af alumneforeningen Politologisk Netværk, København: 2003 - 2011.

Regelmæssig kommentator i de nationale og internationale medier.

Regelmæssig medlem af bedømmelsesudvalg.

Referee i internationale tidsskrifter.

ID: 4072