Lars Båstrup-Spohr

Lars Båstrup-Spohr

Tenure Track Adjunkt

Forsker og underviser i vandplanters biodiversitet og naturforvaltning.

Min forskning omhandler den nuværende og historiske udvikling af vandplanternes biodiversitet. Jeg arbejder med hvilke faktorer der afgør organismernes fordeling i forskellige typer af søer, men også den hvordan den historiske udnyttelse af landskabet, herunder forurening, har afgørende betydning for arternes nuværende levesteder.

Jeg interesserer mig især for hvordan arternes karaktértræk (traits) i samspil med miljøforholdene betinger arternes udbredelse.

En de mest sårbare grupper blandt vandplanterne, kransnålalger, er generelt meget dårligt undersøgt i Danmark. Jeg forsøger gennem min forskning at udbrede viden om denne gruppe af planter.

 

ID: 1791414