Lærke Sophie Keil

Lærke Sophie Keil

Adjunkt

Med en specialisering i bydele og boligområder fra mellem- og efterkrigstiden, fra min uddannelse som landskabsarkitekt fra Københavns Universitet er jeg fortsat ind i forskning som PhD stipendiat i et større forskningsprojekt Reconfiguring Welfare Landscapes (Welland) støttet af Det Frie Forskningsråd (2017-2020). I del-projektet Practicing Welfare Landscapes undersøger jeg relationen mellem landskaberne i efterkrigstidens almene boligområder, deres materialitet og de mennesker der har boet og levet i dem gennem flere generationer.

Min forskning stiller spørgsmål til planlægnings- og renoveringsprocesser, til landskabets rolle i almene boligområders liv, deres fortid, nutid og fremtid, og placerer sig mellem det fysiske planlagte landskab og skiftende ideer om velfærd.

Projektet er vejledt af Svava Riesto, PhD, Lektor i Landskabsarkitektur v. Københavns Universitet, og Tom Avermaete, Dr. Prof., Chair for the History and Theory of Urban Design, ETH Zürich.

 

Undervisning på Københavns Universitet:

Theories and Methods of Landscape Architecture, Undervisningsassistent (2017, 2018)

Theories of Urban Design, Undervisningsassistent (2016)

Theories and Methods of Landscape Architecture, Studentermedhjælper (2015)

Læreanstalternes Fælles Byplankursus, Procesvejleder (2014)

ID: 164500115