Kurt H. Kjær

Kurt H. Kjær

Professor

ARBEJDSPLADS

Statens Naturhistoriske Museum (SNM)

Øster Voldgade 5-7

1350 København K

e: kurtk@snm.ku.dk

t: 30589730

w: https://geogenetics.ku.dk/research_groups/palaeoclimate/

 

PERSONLIGE DATA OG UDDANNELSE

Født 14.4. 1970 i Nakskov, gift med Silvana C. Kjær, tre børn: Andrea, Asta og Agnes.

Immatrikuleret ved Københavns Universitet, 1989.

Cand. Scient., Københavns Universitet, Maj 1996.

Ph.d., Københavns Universitet, Juni 2000.

Docent ved Lunds Universitet, November 2004.

 

AKADEMISKE ANSÆTTELSER

1993, 1995 Videnskabelig assistent ved Geografisk Institut, Københavns Universitet.

2000 Adjunkt ved Geologisk Museum, København Universitet.

2001-2005 Post doc. ved Geologisk Institut, Lund Universitet.

2004-2008 Forskningslektor ved SNM, Københavns Universitet.

2008-2012 Lektor ved SNM, Københavns Universitet.

2012-2015 Professor, Mso ved SNM, Københavns Universitet.

2015- Professor ved SNM, Københavns Universitet.

 

LEDELSE

1997-2014 Ekspeditionsleder i Arktisk Rusland, Svalbard, Island og Grønland for 16 internationale videnskabelige ekspeditioner med en varighed på 3-8 uger.

2010-2012 Sektionsleder for GeoGenetik, center ved Danmarks Grundforskningsfond.

2012- Forskningschef for Statens Naturhistoriske Museum.

2015- Konstitueret direktør ved Statens Naturhistoriske Museum.

 

FORSKNING OG VEJLEDNING

Publikationer (1998-Nu):

Publikationer i peer-reviewed videnskabelig tidsskrifter og monografier: 76

Publikationer i konference abstrakts: >165

Populær tidsskrifter: 16

H-indeks: 26 (WoS)

Sum af citationer: 2249

Gæsteredaktør: 3 (Boreas, Quaternary Science Reviews, Quaternary Developments, Elsevier bookseries).

 

Inviterede præsentationer ved større internationale konferencer:

 • Kjær, K.H. (2007): Arctic Palaeoclimate and its Extremes (APEX). European Geosciences Union, General Assembly, April 15-20, Vienna, Austria.
 • Kjær, K.H. (2007): Shelf ice glaciation in the Arctic Ocean? New results from northernmost Greenland. 28th Nordic Geological Winter Meeting, Aalborg, Denmark.
 • Kjær, K.H. (2008): Shelf ice glaciation in the Arctic Ocean? New results from northernmost Greenland. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway.
 • Kjær, K.H. (2008): Quantification of sediment transport during glacier surges and its impact on landform architecture. 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway.
 • Kjær, K.H. (2010): The quest for the lost picture and surface detection change of the Greenland Ice Sheet. Eos Trans. AGU, Fall Meet. Session C17.
 • Kjær, K.H. (2010): Reconstruction of the Greenland Ice Sheet since LGM. Eos Trans. AGU, Fall Meet. Session PP05.
 • Kjær, K.H. (2012): Multi-decadal dynamic thinning on the northwest margin of the Greenland ice sheet. SLALOM2012 - Sea-Level and Adjustment of the Land Observations and Models.
 • Kjær, K.H. (2013): Mass loss of the Greenland Ice Sheet since the Little Ice Age. IAG symposium in Ilulissat (Greenland) from 31 May to 2 June 2013.
 • 28th Nordic Geological Winter Meeting, Aalborg, Denmark: Palaeoclimatology and global change, convener.
 • XVIII. INQUA-Congress (the International Union for Quaternary Research), Bern, 2011: The long-term behavior of the Greenland ice sheet. Convener.
 • 33rd International Geological Congress, Oslo, Norway: HPQ-01 General contributions to Quaternary geology, convener.

 

Forskningsvejledning:

KK er og har været vejleder for 13(6) Phd studerende og 15(2) specialestuderende (x)=igangværende.

 

KURATERING

2006- Kurator for det geologiske dokument og billedarkiv.

2011-2014 Kurator for den Kvartære zoologiske samling.

2013- Kurator for den Palæobotaniske samling.

 

UNIVERSITETSUNDERVISNING

2012- Helt eller delvist kursusansvarlig for følgende kurser:

Kvartærgeologi, bachelorkursus (7,5 ECTS).

Kvartærtidens Naturhistorie, bachelorkursus (7,5 ECTS).

Kvartære landformer, processer, arkitektur og sedimenter, kandidatkursus (15 ECTS).

2012- Emner underviser årligt under følgende kurser:

Glacialmorfologi i Natur og kulturlandskabet (15 ECTS).

Forensic Geology i Forensic Geobiology (7,5 ECTS).

Istidsteorien i Videnskabsteori og Historie (7,5 ECTS).

 

FORMIDLING

2005 Storskærmsprojekt: Infoskærm op Geologisk Museum.

2007-2008 Bogprojekt: Geologisk Set, guidebog om geologi på Sjælland og Øerne.

2012-2015 Rigets Rødder, film og medie projekt om geologien i København.

2013 Bogprojekt: Indlandsisen – 80 års klimaændringer set fra luften.

2014- WEB og e-learning projekt til gymnasiet: ICEFRONTIERS om klima og gletschere i Grønland.

 

PRISER mm

2003 Pris for bedste artikel i GFF - Geologiska Forening Förhandlingar, Stockholm.

2004 Tildelt Schou bevilling, Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd (SNF).

2012 Medlem af det Kungl. Fysiografiska Sällskapet i Lund.

 

ANDET FAGLIG AKTIVITET

2013- Medlem i bestyrelsen for det Islandske Selskabs fond.

2008- Sekretær for Nationalkomiteen for Geologi, Videnskabernes Selskab og IUGS.

2006-2012 Medlem af bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening.

2008-2012 Redaktør for Geologisk Tidsskrift.

2005-2012 Medlem af styrekomiteen for APEX (Arctic Palaeoclimate and its EXtremes).

2006- Ekstern bedømmer for forskningsansøgninger til NSF (US), NERC (UK), Norske og Islandske forskningsråd, det europæiske forskningsråd, ERC og den svenske geologiske undersøgelse.    

2007- Medlem af Advisory Board for Polar Research.

2005- Fagfællebedømmer på >20 internationale tidsskrifter.

 

FORSKNINGMIDLER

KK har modtaget mere end 4.5 millioner euros til forskningsbevillinger inklusiv til større projekter, infrastruktur og instrumenter.

 

Uddannelse

Cand Scient; Phd

ID: 3274