Kristine Marie Berg

Kristine Marie Berg

Lektor

Primære forskningsområder

Jeg forsker i politisk retorik og samfundsdebat bredt forstået. Min forskning kredser om normer for retorisk handlen, for hvordan disse normer tilskynder til eller forhindrer borgere i at deltage i den offentlige debat, og for hvordan den måde vi taler og skriver til og om hinanden er med til at skabe eller nedbryde fællesskaber.

Min faglige nysgerrighed pirres af ubegrundede, underforståede antagelser om hvad god kommunikation og god politisk deltagelse er, og af ukonventionelle og uventede former for retorik.

Jeg interesserer mig desuden for hvordan tekstanalyser kan suppleres med andre metoder som interviews, feltarbejde og protokolanalyse. 

Jeg beskæftiger mig blandt andet med følgende emner:

Sociale bevægelser

Aktivisme

Fjendtlighed

Nærlæsning

Interviews

Protokolanalyse

Feltarbejde

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i følgende obligatoriske fag på retorikuddannelsen: Retorisk kritik (BA), Retorik i samfundet (BA), Mundtlig retorik og rådgivning (BA), Moderne teoretiske og metodiske perspektiver (KA)

Derudover har jeg undervist i KA-valgfagene Politisk retorik og humor og Hadets retorik. 

Jeg vejleder pt. to ph.d.-projekter: Frederik Emil Appel Olsen om videnskabsaktivisme og Thore Fisker Keitum om stemmebrugens konstitutive funktioner. Jeg har desuden vejledt specialer og BA-projekter om blandt andet vejfester som protestretorik, fødselsberetningers retoriske handlekraft og samtalesaloners potentiale som klimaforskningsformidling.

Aktuel forskning

For tiden arbejder jeg med følgende projekter:

Sociale bevægelser i Norden:

Sammen med Esben Bjerggaard Nielsen fra Aarhus Universitet og Frida Buhre fra Uppsala Universitet redigerer jeg et temanummer af det nordiske tidsskrift Rhetorica Scandinavica om sociale bevægelser i Norden.

Den danske anti-atomkraft bevægelse, OOA: Jeg er i gang med et forskningsprojekt om taler holdt ved OOA's demonstrationer fra 1973-2001 og et andet, der ser på den retoriske betydning af det ikoniske antiatomkraft-logo med den smilende sol.

 

 

Interesseområder

Jeg samarbejder med følgende eksterne partnere:

Brobyggerne – Center for Dialogkaffe om udvikling og gennemførelse af kurser i brobyggende sprog. 

Amnesty International, Danmark om en undersøgelse af hadtales konsekvenser for offentlig debattører.

Organisationen Danske Taler om udvikling af Nordisk Talefest, en talefestival med deltagelse af ungdomsuddannelser i Danmark, Norge og Sverige.

 

 

 

ID: 545794