Kristine Marie Berg

Kristine Marie Berg

Lektor

 

Mine forskningsinteresser dækker politisk retorik og samfundsdebat bredt forstået.

Min forskning kredser om normer for retorisk handlen, for hvordan disse normer tilskynder til eller forhindrer borgere i at deltage i den offentlige debat, og for hvordan den måde vi taler og skriver til og om hinanden er med til at skabe eller nedbryde fællesskaber.

Min faglige nysgerrighed pirres af ubegrundede, underforståede antagelser om hvad god kommunikation og god politisk deltagelse er, og af ukonventionelle og uventede former for retorik.

Jeg interesserer mig også for hvordan tekstanalyser kan suppleres med andre metoder som interviews, deltagerobservation og protokolanalyse.

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist i følgende obligatoriske fag på retorikuddannelsen: Retorisk kritik (BA), Retorik i samfundet (BA), Taleværksted, Moderne teoretiske og metodiske perspektiver (KA)

Derudover har jeg undervist i KA-valgfagene Politisk retorik og humor og Hadets retorik. 

Jeg har vejledt BA-projekter om blandt andet polysemi, framing og online aktivisme. Og jeg har vejledt specialer om blandt andet Nelson Mandelas brug af narrativer, vejfester som protestretorik, utopisk retorik og empati i læge-patient-samtaler.

ID: 545794