Kristian Thorup-Kristensen

Kristian Thorup-Kristensen

Professor

Medlem af:

  Professor i afgrødevidenskab og forsker især i en række emner omkring afgrøders rodvækst, udnyttelse af jordens vand og næring, efterafgrøder og grøngødning, og i udvikling af bæredygtige dyrkningssystemer. Forskningen retter sig imod både konventionel og økologisk dyrkning.

  Resultaterne af forskningen er publiceret i forskningsartikler, men også i en lang række artikler i danske fagblade, i rådgivningsmateriale m.v.. Viden om arbejde med grøngødning og efterafgrøder er bl.a. samlet i bogen ”Grøngødning

  Arbejdet med rodvækst har især fokuseret på studier af dyb rodvækst hos nogen afgrøder og efterafgrøder, ned til mere end 2,5 meters dybde, og betydningen af den dybe rodvækst for kvælstofudnyttelse og udvikling af kvælstofeffektive sædskifter.

  Jeg er ansvarlig for kurset “Advanced Crop Production” på master niveau og underviser også meget på bachelorkurset “Afgrødelære

  Publikationsliste: http://scholar.google.dk/citations?user=uvvd428AAAAJ&hl=en

  ORCID profil: http://orcid.org/0000-0001-5476-985X

  ID: 16895035