Kristian Cedervall Lauta

Kristian Cedervall Lauta

Professor, Prorektor for uddannelse

Medlem af:

Primære forskningsområder

Kristian Cedervall Lauta er prorektor for uddannelse og professor i retsvidenskab. Hans forskning handler om katastrofer, klima og risici, og både hvordan disse reguleres og påvirker retten. 

Han beskræftiger sig hovedsageligt med følgende temaer:

 •        Katastrofeteori
 •        Katastroferet
 •        Klima og ret
 •        International ret
 •        Menneskerettigheder       
 •        Ansvar

Kristians seneste bog, Katastrofer - og hvad de kan lære os om os selv, giver et indblik i katastrofer, og hvordan vi som mennesker og samfund reagerer, når de opstår.

Bogen Disaster Law, handler om, hvordan et retsligt felt, katastroferet, er opstået over de seneste 30 år. Min forskning udforsker dette felt: fordeling af ansvar, menneskerettigheder og regulering.   

Undervisnings- og vejledningsområder

Som prorektor underviser Kristian ikke, men han har tidligere undervist i følgende fag:    

 •      Folkeret
 •      Individets Grundlæggende Rettigheder
 •      Disaster Law and Policy
 •      Existential Risk and the law
 •      Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret
 •      Forfatningsret

ID: 5302160