Kristian Cedervall Lauta

Kristian Cedervall Lauta

Prodekan for uddannelse

 • JUR Ledelsessekretariatet

  Karen Blixens Plads 16, København S, 6A Bygning 6A (Afsnit 3), Bygning: 6A-2-18

  Telefon: +4535324381

Medlem af:

 • Copenhagen Center for Disaster Research

Primære forskningsområder

Jeg er i dag prodekan for uddannelse. Jeg har det overordnede ansvar for fakultetets uddannelser og udgør en del af Fakultets øverste ledelse, direktionen.

Min forskning beskræftiger sig hovedsageligt med følgende temaer:

 •        Naturkatastrofer
 •        Katastroferet
 •        Klima og ret
 •        International ret
 •        Menneskerettigheder       
 •        Ansvar

Min bog, Disaster Law, handler om, hvordan et retsligt felt, katastroferet, er opstået over de seneste 30 år. Min forskning udforsker dette felt: fordeling af ansvar, menneskerettigheder og regulering.   

Jeg deltager i en række tværfaglige og internationale projekter. Jeg er formand for det inter-institutionelle forskningscenter COPE og udgør del af ledelsen af Københavns Universitets Center for Bæredygtighedsforskning.

Undervisnings- og vejledningsområder

Som prodekan for uddannelse underviser jeg ikke, men jeg har tidligere undervist i følgende fag:    

 •      Folkeret
 •      Individets Grundlæggende Rettigheder
 •      Disaster Law and Policy
 •      Existential Risk and the law
 •      Forfatningsret


Jeg vejleder bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende indenfor blandt andet følgende emner:

 •      Nødret
 •      Naturkatastrofer
 •      Risiko
 •      Retsteori
 •      Mennskerettigheder

 

Du kan få et smugkig fra min undervisning i denne korte video

ID: 5302160