Kristian Bernt Karlson

Kristian Bernt Karlson

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Min profil:

  • Jeg forsker i social arv i uddannelse, social mobilitet og kvantitative metoder (min forskning er bl.a. publiceret i American Journal of Sociology, British Journal of Sociology og European Sociological Review).
  • Jeg er ph.d.-skoleleder på det samfundsvidenskabelige fakultet.
  • Jeg underviser i videregående kvantitative metoder på bachelor-, master- og ph.d.-niveau.
  • Jeg er PI på et ERC-finansieret projekt om søskendes sociale mobilitet i komparativt perspektiv (2021-2026) - læs mere her.
  • Jeg er med i ledelsen af et interdisciplinært forskningscenter i kvantitativ uddannelsesforskning - læs mere her.
  • Jeg har i 2022 fået tildelt en europæisk pris for min forskning af det Europæiske Akademi for Sociologi, den såkaldte Raymond Boudon Award. I 2023 har jeg fået tildelt en stor pris af den amerikanske sociologforening, den såkaldte Leo Goodman Mid-Career Award.
  • Jeg er "Deputy Editor" på det internationale sociologitidsskrift Sociological Science.
  • Jeg er medlem af bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA, 2021-2023), og jeg har været medlem af regeringens SU-ekspertudvalg (2019-2020).

CV: Tilgå det her.

Træffetider: Da jeg ikke underviser dette semester, har jeg ikke regulær træffetid. Jeg kan kontaktes via email.

Vejledning: Jeg vejleder 1 specialeklynge i foråret 2024. Man er velkommen til at kontakte mig for forhåndsaftale.

Undervisning: Jeg underviser primært i kvantitative metoder. I min undervisning gør jeg meget ud af at intuitivt formidle de logikker, der ligger bag de videregående teknikker, samt de anvendelsesmuligheder, som metoderne har i sociologien bredt. Min undervisning består af en blanding af klassisk forelæsning og masser praktiske øvelser. I forelæsningerne giver jeg ofte eksempler fra sociologien på de logikker eller problematikker, der ligger i en given metode eller teknik. Praktiske øvelser spiller en central rolle i min undervisning, fordi jeg er af den overbevisning, at man kun rigtig kan forstå en metode, hvis man får den ind under huden - and it takes practice! Mine øvelser baserer sig i øvrigt altid også på sociologisk relevante datasæt, som er blevet anvendt i enten forskning eller udredninger. Videregående kvantitative metoder og deres anvendelse i sociologien er en af mine store passioner, hvorfor jeg også gerne engageret indgår i kritiske diskussioner om de mange kvantitative metoders muligheder og - ikke mindst - begrænsninger.

Kurser: Nyere statistiske analysestrategier (obligatorisk bachelorfag, 4. semester); Logikken i statistisk kontrol (valgfag); Anvendt multilevel-analyse (KA metodefag)

 

Aktuel forskning

Nuværende forskningsprojekter (eksternt finansierede)

2021-2026: SIBMOB: Social Class Mobility in Comparative Perspective: Bringing Siblings In (PI, ERC Starting Grant). Læs mere her!

2021-2024: Center for kvantitativ uddannelsesforskning, UddanKvant (co-PI and medlem af centerledelsen, i samarbejde med Økonomisk Institut og SODAS, finansieret af Børne og Undervisningsministeriet). Læs mere her.

 

Afsluttede forskningsprojekter (eksternt finansierede)

2021-2022: The Impact of the Corona Crisis on Disadvantaged Children’s Learning (PI, Spar Nord Fonden, Jesper F. Birkelund som Postdoc)

2018-2022: Family Background and Returns to Education (PI, finansieret af Det Danske Forskningsråd, FSE). Læs mere her: https://www.soc.ku.dk/instituttet/nyheder_/faar-alle-samme-afkast-af-uddannelse.

2018-2022: The Origins and Persistence of Inequality in Denmark (PI, med James Heckman, Stephen Durlauf, og Rasmus Landersø, finansieret af ROCKWOOL FONDEN) 

2018-2021: LIFETRACK: Life Course Dynamics of Educational Tracking (PI, koordinator for det danske team i stort europærisk forskningsprojekt, finansieret af NORFACE, en sammenslutning af de nationale forskningsråd). Læs mere her!

2016-2020: Social mobilitet og geografisk oprindelse i Danmark (PI, finansieret af Kraks Fond og udføres i samarbejde med Rockwool Fondens Forskningsenhed).


Forskningsområder

Min forskning falder i fire overordnede dele:

(1) Jeg forsker i mekanismerne bag den sociale arv i uddannelse med henblik på at forklare, hvorfor de sociale skævheder i uddannelse er så upåvikede af den massive ekspansion af uddannelsessystemer, man har set i de fleste vestlige samfund efter anden verdenskrig. Mine analyser har især set på den rolle, unges forventninger til fremtiden spiller for den sociale arv, dvs. de forestillinger de unge har om deres fremtidige muligheder i uddannelsessystemet. Et resultat fra min forskning er, at disse forventninger samt deres udvikling spiller en stor rolle for vedligeholdelsen af den sociale arv i uddannelsesvalg - selv i et land som Danmark, der generelt anses som blandt de mest socialt lige samfund i verden.

(2) Herudover forsker jeg i, hvordan man bedst måler social arv og social mobilitet. Jeg forsøger at besvare følgende spørgsmål: Hvordan bør man kvantificere den mekanisme, hvorigennem forældre overfører goder som uddannelse og social status til deres børn, sådan at man kan sammenligne mobilitetsmønstre mellem lande og mellem befolkningsgrupper inden for lande? Min forskningsmæssige innovation ligger i at måle, hvordan individers relative positioner i fordelingen af disse goder går i arv fra forældre til børn, dvs. hvordan uddannelse og social status går i arv som et "positionelt gode".

(3) I et stort projekt finansieret af det Europæiske Forskningsråd (ERC Starting Grant) undersøger og sammenligner jeg søskendes sociale mobilitsmønstre på tværs af ti lande. Formålet med projektet er at undersøge, hvorfor nogle lande er mere socialt mobile end andre med udgangspunkt i de forskellige forhold ved velfærdsstater og familier, som angiveligt påvirker mobiliteten mellem generationer i et samfund. Projektet (1) samler en række internationale forskningsdata om søskendes mobilitetsmønstre i én stor, samlet database, (2) udvikler nye metoder til at studere disse mønstre på og (3) anvender disse data og metoder i et stort empirisk studium af søskendes mobilitetsmønstre i ti lande. Du kan læse mere om projektet her. Universitsavisen har også en beskrivelse af projektet og projektets leder.

(4) Gennem flere år har jeg i samarbejde med Richard Breen (Oxford University) og Anders Holm (Western University) forsket i sociologers brug af kvantitative metoder, herunder særligt brugen af modeller for diskrete afhængige variable som fx den logistiske regressionsmodel. Forskningen involverer nyskabelser i forhold til, hvordan disse modeller kan forstås og ikke mindst bør anvendes i kvantitativ, sociologisk forskning. Vores forskning på dette område er højt citeret og meget brugt ikke bare i samfundsvidenskab men også sundhedsvidenskab.


Poster

Sagkyndigt medlem af bestyrelsen for Danmark Evalueringsinstitut, EVA (2021-2023).

Ministerudpeget medlem af regeringens SU-ekspertudvalg (2019-2020)

Uafhængigt sagkyndigt medlem af bestyrelsen for Center for Boligsocial Udvikling (2016-2020)

Medredaktør (Associate Editor) på Research in Social Stratification and Mobility (2021-2023)

Medlem af bestyrelsen i Dansk Sociologiforening (2009-2017)

Næstformand i Dansk Sociologiforening (2013-2016).

Næstformand i Nordisk Sosiolog Forbund (2014-2016).


Udvalgte publikationer

Karlson, K.B. 2023. "Black-White Trends in Intergenerational Educational Mobility: A Positional Analysis." American Journal of Sociology, 128, 1597-1649. Yderligere information. Se populærvidenskabelig omtale af studiet her, og Weekendavisens omtale her.

Birkelund, J.F. and Karlson, K.B. (2022). "No Evidence of a Major Learning Slide 14 Months into the COVID-19 Pandemic in Denmark."  European Societies, 25, 468-488. Yderligere information. Se Weekendavisens omtale her.

Birkelund, J., Q. Capsada-Munsech, V. Bolliver, and Karlson, K.B. (2021) "Lives on track? Long-term earnings returns to selective school placement in England and Denmark." British Journal of Sociology, 72, 672-692Yderligere information.

Karlson, K.B. (2019) "College as Equalizer? Testing the Selctivity Hypothesis." Social Science Research, 80, 216-229. Yderligere information.

Jæger, M.M. and K.B. Karlson (2018) "Cultural Capital and Educational Inequality: A Counterfactual Analysis." Sociological Science, 5, 775-795. Yderligere information.

Karlson, K.B. (2015) "Expectations on Track? High School Tracking and Adolescent Educational Expectations." Social Forces, 94, 115-141. Yderligere information.

Karlson, K.B. (2014) "Præferencer for reproduktion? En analyse af den sociale stratificering af danske unges uddannelsesforventninger i henholdsvis 1968 og 2011." Dansk Sociologi, 25, 93-114. Yderligere information.

Breen, R. og K.B. Karlson (2014) "Education and Social Mobility: New Analytical Approaches." European Sociological Review, 30, 107-118. Yderligere information. 

Se flere publikationer på min profil på Google Scholar (klik på dette link).


Udvalgte aktiviteter

Modtager af 2023 Leo Goodman Mid-Career Award, uddelt af den amerikanske sociologforenings metodesektion.

Modtager af 2022 Raymond Boudon Early Career Achievement Award, uddelt af det Europæiske Akademi for Sociologi.

Forskningsophold på Department of Sociology, Yale University (21/4-6/5 2014).

Inviteret oplægsholder: "Seminar on the interpretation of parameters in non-linear probability models in sociological research", afholdt på Nuffield College, Oxford University (2/10 2013).

Hovedarrangør af Dansk Sociologkongres 2014 (23/1-24/1 2014).

Lejlighedsvis fagfællebedømmer: American Journal of Sociology, American Sociological Review, Social Forces, British Journal of Sociology, European Sociological Review, Sociology of Education, Social Science Research, Demography, Acta Sociologica, Dansk Sociologi, Journal of Political Economy

 

ID: 32622398