Klavs Martin Sørensen

Klavs Martin Sørensen

Lektor

Aktuel forskning

  • Anvendelse af spektroskopi og kemometri til målinger af fødevarekvalitet.
  • On-line kemiske klassifikationssystemer
  • Metabolomics & Foodomics
  • Anvendelse af GC-MS ved 'high throughput' analyse
  • GC-MS prøveudtagning og automatiseringsmetoder

ID: 38297219