Klaus Steenberg Larsen

Klaus Steenberg Larsen

Lektor

Emneord

  • Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Kulstof indbygning i økosystemet, kulstof isotoper, Kulstoflagring, kvælstofomsætning, drivhusgasser, Stabile isotoper, Mikrobiel biomasse, fotosyntese, respiration

ID: 128190034