Kjeld Rasmussen

Kjeld Rasmussen

Lektor emeritus

Arbejdsplads
Institut for Geografi og Geologi
Københavns Universitet

Øster Voldgade 10, 1350 København K
Telefon: 3532 2563 (direkte), 3532 2500 (omstilling)
Fax: 3532 2501
E-post: kr@geo.ku.dk

Personlige data og uddannelse
1977 Cand. scient. i geofysik, Københavns Universitet, april
1980 Lic. scient. i geografi, Københavns Universitet, januar 1980

Ansættelser
1977-1980 Stipendiat ved Geografisk Institut, Københavns Universitet
1980-1982 Adjunkt ved Geografisk Institut
1982  Lektor ved Geografisk Institut /Institut for Geografi og Geologi

Faglige aktiviteter
Medlem af et antal PhD-bedømmelses-komitteer
Medlem af et antal råd og udvalg vedr. geografi i ungdomsuddannelserne
Forhenværende leder af Geografi's PhD-skole
Reviewer for et antal internationale videnskabelige tidsskrifter

Feltarbejde
Talrige feltarbejdskampagner i Vestafrika, Vietnam og Salomon-øerne

Funding
1987-2000 Leder af det Danida-finansierede samarbejde med Centre de Suivi Écologique i Senegal
1996-2000 Leder af rammeprojektet ‘Fire in Tropical Ecosystems', finansieret af Udviklingsforskningsrådet, 1996
1996-200 Leder af rammeprojektet ‘Integration of Earth Observation Data into Distributed 
2006-07 Hydrological Models', finansieret af forskningsrådenes Jordobservationsprogram
Leder af Galathea3-projektet ‘Climate, Livelihoods and Production in the Southwest Pacific', finansieret især af Bikubenfonden gennem Dansk Ekspeditionsfond

Vejledning
Vejledning af ca 30 cand-scient.-er, pt 4 igangværende
Vejledning af ca 12 PhD-er

ID: 13115