Kirsten Wiese Simonsen

Kirsten Wiese Simonsen

Retskemiker

Cand. Pharm. i 1984. PhD. i klinisk og analytisk kemi i 1988. Kortere perioder med ansættelse som undervisningsassistent på den daværende Farmaceutiske Højskole (almen og uorganisk kemi samt analytisk kemi). Har været ansat som retskemiker siden 1988. Først på Retskemisk Institut, København (1 år), derefter på Retsmedicinsk Institut, Odense Universitet med ansvar for det retskemiske laboratorium (1989-1997), herefter på Retskemisk Afdeling, Aarhus Universitet (1997-2001), hvor jeg havde ansvaret for narkotikaeffektanalyserne, Her specialicerede jeg mig bl.a. i illegale laboratorier og fra 2001 på Retskemisk Afdeling, Københavns Universitet. Mine forskningsområder har primært været indenfor metodeudvikling, narkotika på gadeplan, narkomandødsfald samt stoffer og trafik. Fra 1989-1997 var jeg medlem af samarbejdsudvalget under Justitsministeriet. Derudover har jeg gennem årene været medlem af forskellige udvalg i Sundhedsstyrelsen og Politiet vedr. narkotika og narkomandødsfald. Her har jeg bl.a. været med til at starte Gadeplansprojektet og Extasyprojektet op. Jeg fik ansvaret for Gadeplansprojektet i 2000. Det er blevet til en del rapporter og publikationer indenfor effektområdet. Jeg har desuden skrevet en del artikler indenfor forgiftningsdødsfald blandt narkomaner. I den forbindelse har jeg arbejdet i eksterne forskergrupper. Siden 1990 har deltaget i det nordisk samarbejde vedr. narkomandødsfald, hvilket jeg overtog ansvaret for i 2007. Fra 1995-97 deltog jeg i et samarbejde med embedslæger, sociallæge, politiet og behandlere i Odense vedr. kortlægning af narkotikarelaterede dødsfald på Fyn.

Fra 2006-2011 deltog jeg i DRUID-projektet (Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines), som blev  påbegyndt i oktober 2006  indenfor rammerne af EU,s 6 rammeprogram. Baggrunden var, at man i 2001 havde 50000 dræbte på de europæiske veje. Derfor ønskede man at få en baggrund for at indføre harmoniserede EU-regler for at bekæmpe kørsel under indflydelse af alkohol, medicin og narkotika. Vores opgave var i et case-control studie at analysere 1000 blodprøver fra alvorligt tilskadekomne bilister samt 3000 spytprøver fra tilfældigt udtagne bilister. I den forbindelse udviklede vi en multianalysemetode til bestemmelse af 29 misbrugs- og lægemiddelstoffer samt alkohol. Dette arbejde er beskrevet i flere artikler samt rapporter.

Derudover har jeg gennem alle årene beskæftiget mig med metodeudvikling. En del af dette arbejde er beskrevet i publikationer andet er præsenteret på internationale konferencer.

ID: 10004753