Kim Aaris-Sørensen

Kim Aaris-Sørensen

Lektor emeritus

Primære forskningsområder

Baseret på knoglefund studeres den Senpleistocæne og Holocæne pattedyrfauna i Danmark (Sydskandinavien) og Grønland (c. 130.000 år før nu - 0). Der fokuseres på ændringer i udbredelse og diversitet gennem immigration og lokal uddøen set i relation til overordnede klimaændringer, glacialhistorie, ændringer i land/hav forhold herunder ø-dannelse, vegetationsændringer, menneskeskabte habitatfragmentationer og øvrige kulturpåvirkninger.

Aktuel forskning

Se engelsksprogede side.

ID: 7295