Katrine Røhder

Katrine Røhder

Lektor

Træffetid: Torsdage kl. 11:00-12:00

Aktuel forskning

Min forskning omhandler forældredannelse og det tidlige samspil mellem forældre og deres spædbørn - særligt i de tilfælde hvor forældreskabet eller samspillet er udfordret eller problematisk. Jeg er interesseret i forstå risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til enten forældrene, barnet eller den dyadiske kvalitet, samt hvordan disse påvirker udviklingen af sunde, tidlige relationer mellem forældre og deres spædbørn, der støtter barnets udvikling. Teoretisk tager jeg udgangspunkt i tilknytningsteori og udviklingspsykopatologi.

Som en del af WARM projektet (Wellbeing And Resilience: Mechanisms of transmission of health and risk in parents with complex mental health problems and their offspring) har jeg forsket i det perinatale moderskab blandt kvinder med alvorlig psykopatologi og den særlige psykologiske udviklingsopgave der er forbundet med transformationen af kvindens indre repræsentationer relateret til moderskabet (prenatal caregiving representations).

I min aktuelle forskning er jeg optaget af den tidlige socio-emotionelle udvikling blandt spædbørn med risiko for at udvikle cerebral parese og betydningen af forældres indre repræsentationer af deres barn for udviklingen hos børn med et medfødt handikap. I tillæg forsker jeg i tidlige forældreinterventioner rettet mod denne målgruppe.

Jeg er endeligt optaget at udvikle prenatale screeningsværktøjer og forebyggende psykologiske indsatser, der kan understøtte forældredannelsen allerede i løbet af graviditeten.

ID: 101363859