Katrine Helene Andersen

Katrine Helene Andersen

Lektor

Forsker og underviser i spansk kultur, historie, litteratur og filosofi. Det primære forskningsfelt er den spansktalende verdens idehistoriske udvikling fra 1600-tallet til i dag med særligt fokus på Baltasar Gracián, Miguel de Unamuno og eksilfilosofferne. Desuden forskes der i forholdet mellem filosofi og litteratur, hermeneutik, receptionsæstetik og spansk populær kultur.

Profesora asistente de español. Investiga e imparte clases de cultura, historia, literatura y filosofía españolas. El principal campo de investigación se centra en la historia de las ideas del mundo hispanohablante a partir del siglo XVII hasta hoy con especial enfoque en Baltasar Gracián, Miguel de Unamuno y los filósofos del exilio. Además investiga la relación entre filosofía y literatura, hermenéutica, la estética de la recepción y cultura española popular.

Undervisnings- og vejledningsområder

Træffetid: mandag 13-14

ID: 2790342