Katrine Ellemose Lindvig

Katrine Ellemose Lindvig

Tenure track adjunkt

Medlem af:

Jeg er ansat som adjunkt ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet.
I min forskning undersøger jeg, hvordan policy begreber såsom tværfaglighed, innovation og digitalisering oversættes fra politisk niveau til lokale undervisningsniveauer samt hvordan disse oversættelser påvirker de studerendes menings- og identitetsskabelse. 

Jeg har en ph.d.- grad i universitetspædagogik fra Københavns Universitet og er uddannet cand.scient.soc. i Pædagogik og Uddannelsesstudier samt Internationale Udviklingsstudier fra Roskilde Universitet. I mit ph.d.-studie undersøgte jeg, hvordan forskellige typer af tværfaglig uddannelse og undervisning skabes i kølvandet på tværfaglig forskning.

Forud for mit ph.d.-forløb har jeg været tilknyttet forskningsprojekter omhandlende tværfaglig forskning og samarbejde, faglig identitet på nye universitetsuddannelser samt hybride kvalifikationer i erhvervsuddannelserne.

Primære forskningsområder

 • Tværfaglighed
 • Universitetspædagogik
 • Videnskabsteori
 • Kvalitativ metodeudvikling
 • Dannelse- og identitetsstudier
 • ”Rod” og kompleksitet i forskning
 • Visuel repræsentation af tværfaglig forskning

Aktuel forskning

For tiden arbejder jeg med

 • Tværfaglig uddannelse og undervisning
 • Tværfaglig forskning
 • Universitetspædagogik
 • Tværfaglige undervisningsværktøjer (gamified tools)

 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Universitetspædagogik
 • Tværfaglighed i forskning og uddannelse
 • Postmoderne teori
 • Videnskabsteori
 • Kvalitative Metoder
 • Problemorienteret projektarbejde
 • Faglig/videnskabelig identitet

ID: 40103699