Kathrine Stenberg Jensen

Kathrine Stenberg Jensen

Seniordyrlæge

Det primære forskningsområde er overvægt hos katte, og hvordan dette estimeres og hvilke ændringer, der ses i muskel-, fedtvæv og blod hos overvægtige katte. Fokus i ph.d. projektet er karakterisering af forandringer i hormoner produceret i fedtvæv ved overvægt og den deraf følgende inflammation, som muligvis kan føre til type 2 sukkersyge hos katte. Det endelige mål er at forbedre forståelsen for udviklingen af overvægt, de forandringer der ses og prædisponeringen for udviklingen af type 2 sukkersyge hos katte.

I løbet af residency perioden vil der blive tilegnet viden og ekspertise omkring husdyrsernæring hos mindre husdyr såvel som hos svin, kvæg, hest og fjerkræ. Residency programmet er godkendt af European Society of Veterinary and Comparative Nutrition (ESVCN) og løber over tre år.

ID: 22137534