Kathrine Grell

Kathrine Grell

Undervisningsassistent

Postdoc ved Rigshospitalets Børneonkologisk Forskningslaboratorium og Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet.

Aktuel forskning

Chair for arbejdspakken Statistisk Modellering under det Nationale forskningscenter for børnekræft CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization & Life expectancy). Arbejdspakkens fokus er statistisk modellering af mekanismer (samspillet mellem hæmatologiske parametre/metabolitniveauer og deres association med recidiv og toxiciteter; joint models) og dosisjusteringer (to cytostatika som pt justeres efter en hæmatologisk parameter; dynamiske behandlingsstrategier) i vedligeholdelsesfasen af behandlingen af børn af med akut lymfatisk leukæmi (ALL).

ID: 32095743