Kathrine Grell

Kathrine Grell

Ekstern lektor

Medlem af:

    Postdoc ved Rigshospitalets Børneonkologisk Forskningslaboratorium og Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet.

    Aktuel forskning

    Chair for arbejdspakken Statistisk Modellering under det Nationale forskningscenter for børnekræft CONTROL (Childhood Oncology Network Targeting Research, Organization & Life expectancy). Arbejdspakkens fokus er statistisk modellering af mekanismer (samspillet mellem hæmatologiske parametre/metabolitniveauer og deres association med recidiv og toxiciteter; joint models) og dosisjusteringer (to cytostatika som pt justeres efter en hæmatologisk parameter; dynamiske behandlingsstrategier) i vedligeholdelsesfasen af behandlingen af børn af med akut lymfatisk leukæmi (ALL).

    ID: 32095743