Kasper Møller Hansen

Kasper Møller Hansen

Professor

Primære forskningsområder

Kasper Møller Hansen, ph.d., er professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hansen har en kandidatgrad i økonomi (Cand.oecon.) og en Ph.d.-grad fra Syddansk Universitet i Statskundskab.

Han forsker bl.a. i holdningsdannelse, vælgeradfærd og valgdeltagelse. Han er forskningsleder af det indeværende forskningsprojektet om valgdeltagelse. Desuden har han siden 2014 været leder af den Danske National Valgundersøgelse (DNES). Han har senest blandt andet publiceret bøgerne Oprør fra udkanten (2017, medforfattet), DJØFs Forlaget, The Nordic Voter (2014, medforfattet), ECPR-Press, Krisevalg (2014, medforfattet) og Folketingsvalgkampen 2011 i perspektiv (2014, medforfattet), DJØFs Forlaget. Desuden har han publiceret en lang række artikler i blandt andet British Journal of Political Science, Political Behavior, Political Communication, European Journal of Political Research, West European Politics, European Union Politics, Public Choice, Electoral Studies, Political Studies, American Journal of Evaluation, Party Politics, Worlds Political Science, Acta Politica, Journal of Elections, Public Opinion and Parties, International Journal of Public Opinion Research, Scandinavian Political Studies, Public Administration, Social Forces, International Migration Review, Journal of Information Technology & Politics, Politica, Økonomi & Politik og Metode & Data. 

Han underviser i meningsdannelse, statistik, samfundsvidenskabelig metode og almen og komparativ statskundskab og politisk adfærd. I 1998 var han på forskningsophold ved Universitet i Bergen, i 2001 ved Stanford University, i 2007 ved The Australian National University, i 2010 ved European UniversityInstitute (EUI) og i 2016 ved Columbia University.

Hans nuværende forskningsprojekter omhandler blandt andet projekter om vælgeradfærd, valgdeltagelse, sociale medier og holdingsdannelse. Desuden er Hansen leder af den danske valgundersøgelse.

Se www.kaspermhansen.eu for yderligere information.

Aktuel forskning

se http://www.kaspermhansen.eu/ for opdateret hjemmeside

ID: 3570