Karsten Flensberg

Karsten Flensberg

Professor

Professor in teoretisk faststoffysik. Karsten Flensberg er leder af grundforskningscentret Center of Quantum Devices (QDev). Hans forskning omhandler på kvantemekaniske effekter ved elektron transport i faststof systemer og kredsløb, samt kvanteinformation processering. I de senere år har fokus været på topologiske superledere, superleder-halvleder hybridsystermer, og Majorana tilstande. 

Han er en del af gruppen CMT på NBI.

ID: 12699