Karen Fog Olwig

Karen Fog Olwig

Professor emeritus

Primære forskningsområder

Regional specialisering: Caribien; Danmark, transnationale netværk
Tematisk specialisering: Migration, familierelationer, køn, identitet

Jeg har hovedsagelig forsket i caribisk migration, men i de senere år har jeg også beskæftiget mig med migrations- og integrationsspørgsmål i Danmark. Nøgleemner har været relationen mellem familienetværk, køn, mobilitet og tilhørsforhold; plejerelationer i institutionelle og mellemmenneskelige sammenhænge; forholdet mellem forbundethed, identitet og grænsesætning. Jeg er medlem af forskergruppen "Migration and Social Mobility."

Aktuel forskning

Kønnede migrationserfaringer. Uddannelse, familie og mobilitet blandt caribiske sygeplejersker i Storbritanien

Aktuelt forsker jeg i uddannelsesmigration i en (post-)kolonial sammenhæng. Det er en form for migration, der har fået stigende betydning i de senere år. Mere specifikt ser jeg på caribisk migration til Storbritannien i perioden efter 2. verdenskrig med henblik på uddannelse inden for sygepleje. Ved at fokusere på dette tidlige eksempel på uddannelsesmigration, som primært involverede kvinder, kan jeg udforske de muligheder og barrierer, som disse migranter oplevede både under og efter deres uddannelse. Projektet kaster derfor nyt lys på forholdet mellem fysisk, social, økonomisk og eksistentiel mobilitet i et længere tidsperspektiv og med særlig opmærksomhed på betydningen af familie, køn og klasse. Carlsbergfondet har støttet feltarbejde i Storbritannien og Caribien.

Biometriske grænseverdener: Teknologier, kroppe og identiteter i bevægelse

I 2016 påbegynder jeg med 3 kolleger et nyt projekt, der undersøger den centrale rolle biometriske teknologier har fået i de senere år i arbejdet med at spore migranters og flygtninges bevægelser og registrere deres identiteter. Biometriske teknologier beskrives ofte som objektive, men set fra et antropologisk perspektiv er de indlejret i specifikke sociale, kulturelle og politiske sammenhænge. Projektet fokuserer på disse sammenhænge og undersøger, hvordan nye teknologier skabes, deres sociale og politiske implikationer, de antagelser der knyttes til deres brug, og de identiteter, praksisser og relationer de fremmer og/eller hindrer. Projektet bidrager til forskning i forholdet mellem identitet, subjektivitet og sociale relationer i migrationsprocesser og til studier af teknologi og overvågning.

Udvalgte nyere publikationer

Mobility, education and life trajectories: New and old migratory pathways. Special issue of Identities: Global Studies in Culture and Power, edited with Karen Valentin, 22(3) 2015.

Mobilitet og tilknytning: Migrantliv i et globaliseret Danmark, edited with Karen Valentin. Antropologiske Studier vol. 3, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2015.

The duplicity of diversity : Caribbean immigrants in Denmark. Ethnic and Racial Studies 38(7): 1104-1119, 2015.

Migration and Care: Intimately Related Aspects of Caribbean Family and Kinship, pp. 133-148 in Transnational Families, Migration and the Circulation of Care: Understanding Mobility and Absence in Family Life, edited by Loretta Baldassar and Laura Merla. Routledge Research in Transnationalism, vol. 29, 2013.

Migration, Family and the Welfare State: Integrating Migrants and Refugees in Scandinavia, edited with Birgitte Romme Larsen and Mikkel Rytter. Milton Park: Routledge, 2012.

The 'successful' return: Caribbean narratives of migration, family, and gender. Journal of the Royal Anthropological Institute 18: 828-845, 2012.

ID: 6654