Kamilla Miskowiak

Kamilla Miskowiak

Professor

Træffetid: Tirsdage kl. 12:00-13:00

Kurser på kandidatniveau

  • Kognitiv Neuropsykiatri (seminarhold)
  • Klinisk Neuropsykologi

Vejledning

  • Vejledning af kandidatspeciale inden for kognitiv neuropsykiatri
  • Vejledning af ph.d.-studerende inden for kognitiv neuropsykiatri

Primære forskningsområder

  • Kognitiv Neuropsykiatri
  • Undersøgelse af de kognitive og hjernemæssige biomarkører for depression og bipolar lidelse
  • Udvikling og klinisk afprøvning af nye interventioner for kognitive vanskeligheder ved neuropsykiatriske lidelser
  • Udforskning af de neurokognitive og hjernemæssige mekanismer for effekt af nye og etablerede biologiske og psykologiske behandlinger for depression og bipolar lidelse


NEAD Centre
Jeg er leder af Neurocognition and Emotion in Affective Disorders (NEAD) Centre på Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri, og Institut for Psykologi, Københavns Universitet. I NEAD anvender vi neuropsykologiske, virtual reality, klinisk psykiatriske og neurovidenskabelige metoder i vores forskning. NEAD Centrets overordnede ambition er at forbedre forståelsen, forebyggelse og behandling af kognitive vanskeligheder og affektive lidelser. For at nå denne ambition arbejder vi med forskning, som har til formål at: (1) identificere neurokognitive og hjernebaserede biomarkører for depression og bipolar lidelse (mani og depression), (2) udvikle neurokognitive screeningsredskaber og metoder for at reducere risiko for disse affektive lidelser, (3) udvikle nye biologiske og psykologiske behandlinger for kognitive vanskeligheder og (4) afdække mekanismer for eksisterende og nye eksperimentelle behandlinger. NEAD gruppen har stærke nationale og internationale samarbejder med Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, og forskergrupper ved Harvard University, University of Oxford og Max Planck Instituttet.

ID: 17430636