Kamilla Kraft

Kamilla Kraft

Adjunkt

Jeg har en ph.d. i sprogsociologi fra Universitetet i Oslo, hvor jeg arbejdede ved Senter for Flerspråklighet, et grundforskningscenter finansieret af det norske forskningsråd. Derudover har jeg en bachelor- og kandidatgrad i engelsk og socialvidenskab fra Roskilde Universitet. 

Min forskning omhandler de sprog og flersproglighed som sociale fænomener. Jeg er interesseret i sprogs rolle i lokale og globale struktureringsprocesser, såsom socialisering og regulering, ofte i arbejdsmarkeds- eller arbejdsmigrationskontekster. Min forskning er forankret i studier af diskurs og interaktion, og hvordan disse er lokalt, kulturelt og historisk forankrede. Jeg har udført etnografier af flersprogede arbejdspladser i den norske og danske byggeindustri med fokus på sprogpraksisser og -ideologier og disses konsekvenser. Jeg har især interesseret mig for udvikling af teoretiske begreber som 'sprogmæglere' og 'sproglig sikkerhedsliggørelse'. Disse begreber er blevet taget op i kritisk såvel som anvendt sociolingvistik, to felter som jeg arbejder for at skabe frugtbare forbindelser mellem. For tiden deltager jeg i to store forskningsprojekter, et om sprogideologier og -holdninger til engelsk og globalisering i Danmark og et om bekæmpelse af madspild gennem diskurser, momslovgivning og distributionskæder. Tidligere arbejdede jeg på et projekt om midlertidige arbejdsfællesskaber og sociolingvistisk forandring.

ID: 185059224