Julie Midtgaard

Julie Midtgaard

Klinisk Professor, Klinisk professor

Jeg er uddannet og autoriseret psykolog (cand.psych.aut.). Jeg arbejder som seniorforsker og forskningsleder i Psykiatrisk Center Glostrup i kombination med klinisk professorat i psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

Jeg har arbejdet med sundhedsfaglig forskning siden 2001. Mit særlige fokus er og har været på udvikling, tværvidenskabelig evaluering og implementering af interventioner målrettet ændring og fastholdelse af sundhedsadfærd. Specielle interesseområder omfatter rehabilitering, sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse. Jeg er særlig optaget af ændring og fastholdelse af fysisk aktivitetsadfærd, samt udforskning og understøttelse af den enkeltes oplevelse af eget velvære og velbefindende.

Undervisnings- og vejledningsområder

Sundhedspsykologi, klinisk forskning, kvalitativ sundhedsforskning, psykiatrisk sygepleje

Aktuel forskning

Aktuelt er jeg særlig interesseret i at pragmatiske (virkelighedsnære) forskningsdesigns, der understøtter generalisering til og anvendelighed af forskningsviden i praksis. Som eksempel kan nævnes VEGA, hvor vi skal udvikle, afprøve og implementere træningtilbud til unge voksne i antipsykotisk behandling. 

ID: 918047