Jonas Møller Kristensen

Jonas Møller Kristensen

Gæsteforsker

ResearcherID: A-3249-2017

Scopus ID: 35831810100

Primære forskningsområder

AMPK regulering, Metformin, Insulin følsomhed

Aktuel forskning

Metformin og AMPK aktivitetsregulering og signalering i muskel og fedtvæv.

Metformin er et lægemiddel, der er blevet benyttet siden 50´erne til behandling af forhøjet blodsukker hos patienter med reduceret insulin følsomhed, som f.eks. type II diabetikere. Metformin øger skeletmusklernes evne til at optage glukose og øger deres insulin følsomhed. Den molekylære mekanisme bag disse effekter af metformin er imidlertid stort set ukendt.

AMPK, (5´ AMP aktiveret protein kinase) er en cellulær energi sensor. AMPK aktiveres under cellulær stres, hvor der ses en negativ energi balance indikeret ved en forøget cellulær AMP/ATP ratio. Eksempelvis forøges AMPK aktiviteten under muskelkontraktioner i forbindelse med fysisk aktivitet, og for nylig er AMPK aktivering blevet relateret til muskulær insulin følsomhed. Nyere studier har også inddraget AMPK i den mekanisme hvorved metformin påvirker muskulær glukose metabolisme og insulin følsomhed.

Formålene med projektet er at undersøge metformins akutte og kroniske effekter i skeletmuskulatur og fedtvæv via dyre modeller og humane studier.  Kausalitet mellem AMPK signalering, metformin og biologiske end points vil blive undersøgt.

ID: 543726