Jon Fjeldså

Jon Fjeldså

Professor emeritus

Aktuel forskning

Evolution af alverdens spurvefugle (ordenen Passeriformes). Denne gruppe omfatter ca. 6000 arter, eller næsten to trediedele af alle verdens fugle, og er udbredt på alle kontinenter undtagen Antarktis. Gruppen er derfor en god modelgruppe for globale studier af de processer der former globale mønstre for biodiversitet (pladetektonik og klima, mønstre og rater for artsdannelse, og spørgsmål såsom hvorvidt radiationer udløses af faktorer i miljøet eller af innovationer i specifike udviklingslinjer). Det phylogenetiske arbejde (især med DNA) foregår i nært samarbejde med forskergrupper ved Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm, Museum of Vertebrate Zoology og Department of Integrative Biology ved University of California, Berkeley, og Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, og mit eget bidrag er især med visioner, koordinering og koblingen mellem phylogenidata og digitale udbredelsesdata. Projektet gennemføres i nært samarbejde med Center for Macroecology (Carsten Rahbek) ved Biologisk Institut, Københavns Universitet. 

Detaljestudier over historisk bestandsstruktur og artsdannelse for Afrikanske hvirveldyr foregår i nært samarbejde med Hans Siegismund (Biologisk Institut, KU) og Rauri Bowie (University of California, Berkeley). 

Begge projekter giver også omfattende data til udvikling af bevaringsstrategier for biodiversitet. 

  

Primære forskningsområder

Bred ekspertise indenfor ornitologi, især fuglenes evolution, biogeografi og taxonomi. Aktuelle forskningsprojekter fokuserer på Østafrika og den tropiske Andesregion i Sydamerika, og global evolution indenfor spurvefuglene, som omfatter godt halvdelen af verdens fuglearter. Mekanismer for artsdannelse og samspillet mellem historisk/evolutionære faktorer som forklaring på regional variation i endemisme og artsrigdom. Disse projekter foregår i bredt samarbejde med andre institutioner, især omkring DNA-arbejde og udvikling af digitale udbredelsesdatabaser. Prioriteringsanalyser for biodiversitetsbevarelse, også dette med bredt samarbejde med andre fagområder. Det bredere interesseområde omfatter også kunst og illustration af bøger, især indenfor ornitologi og naturbevarelse.

Kuratering

Ansvarlig for udvikling og kuratering af Zoologisk Museums fuglesamlinger. Halvtids kurateringsassistent Jan Bolding Kristensen. I de seneste år har der især været lagt vægt på opbygning af DNA-samlinger for evolutionære studier (ca. 3,000 arter repræsenteret). Er for tiden også formelt ansvarlig for samlingerne af amfibier og reptiler (assisteret af Peter Gravlund, Mogens Andersen og Abdi Hedayat).

Øvrige hverv

Leder for Hvirveldyrafdelingen. Medlem af instituttets forsknings- og DNA-udvalg. Administrerer forskningsbevillinger og forskningsbistandsprojekt (med Danida-bevilling). I styringsgruppen for All Birds Barcode Initiative, hvor et internationalt team af ca. 50 forskergrupper arbejder på at udvikle datagrundlag for genetisk identifikation af alle verdens fugle. Deltager regelmæssigt i akademiske komitéer i ind- og udland, og har mange referee-opgaver, inklusive for det Internationale Klimapanel. Medlem af rådgivende udvalg for Global Biodiversity Information Facility. Dansk repræsentant for International Ornithological Committee. Æresmedlem i American Ornithologists Union.

Undervisning

Deltager jævnligt i undervisning ved Biologisk Institut (Købanhavns Universitet) og andensteds men har for tiden ikke ansvar for specifikke kurser. Vejleder bachelor-, speciale- og ph.d.-studerende. Studenter ved KU inden for de seneste år: Rasmus Bisschop-Larsen (speciale), Katja Wolfhechel Christensen, Søren Egelund og Thomas Lerche (speciale), og Knud Andreas Jønsson (ph.d.).

Studerende ved Københavns Universitet

- Knud A. Jønsson (PhD)

Andre studerende

Langtidsengagement (sammen med Ib Friis og Nikolaj Scharff) i et program for kapacitetsopbygning på biodiversitetsområdet ved University of Dar es Salaam, Tanzania, and Makerere University, Kampala, Uganda (Danida-financiering). Ekstern vejleder for ph.d.-studerende Herbert Tushabe og Harold Greeney.

Yderligere information

Formand for Nordic Foundation for Development and Ecology. Bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening og formand for dens internationale udvalg.

ID: 8182