Johannes Krüger

Johannes Krüger

Professor emeritus

Arbejdsplads
Institut for Geografi og Geologi
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
DK-1350 Kopenhagen K.
Telefon: +45 35 32 25 56 (direkte), + 45 35 32 25 00 (omstilling), +4529255667 (mobil)
Fax: 35 32 25 01
E-post: jk@geo.ku.dk

Personlige data og uddannelse
1969 Cand. scient., Københavns Universitet.
1994 Dr.scient., Københavns Universitet.

Ansættelser

1970-1974 Amanuensis/Adjunkt ved Københavns Universitet
1974-2002 Lektor ved Københavns Universitet
2002 - Professor ved Københavns Universitet

Videnskabelige priser
1996 Hans Egede Medaljen, Det Kongelige Danske Geografiske Selskab.

Faglige aktiviteter (udvalgte)
I universitetsregi:
1977-1988 Formand for Studienævnet ved Geografisk Institut.
1996-2003 Formand for PhD-udvalget ved Geografisk Institut.
1996-1999 Vice-formand for PhD Studienævnet ved Det naturvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
2002-2007 Formand for PhD Studienævnet ved Det naturvidenskabelige Fakulte.
2003-2006 Leder af forskningsplatformen: Dynamics of Landscape and Matter in Terrestrial Ecosystems.

Andre aktiviteter:

1974-1991 Dansk delegat I styrelsen for Nordiske Geo-ekskursioner til Island (Nordisk Ministerråd).
1981-1988 Medlem af videnskabeligt udvalg for Danmarks Naturfredningsforening.
1987-1994 Sekretær for Nationalkomiteen for International Union for Quaternary Research (INQUA).
1994-1999 President for Nationalkomiteen for INQUA,og medlem af 5 arbejdsgrupper indenfor INQUA
2003-2007 Sekretær for Nationalkomiteen for Geografi.
1995-1997 Evaluation panel member of the European Commission programme committee in Brussel.
2002-2006 Videnskabelig sekretær på: Forskningsstrategiplan.
2001, Forskningsrådet
2002-2005 Medlem af advisory board: Det norske forskningsråde.
Rådgiver for Skov- og Naturstyrelse, Miljøministeriet
2004 Medlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs råd.
2007-2009 Evaluation panel member: Det svenske Forskningsråd.
1985-2006 Forfatter og konsulent: Forlaget Gyldendal.
2004-2007 Chefredaktør: The Danish Journal of Geography.
2006 Book-editor og medforfatter: The Mýrdalsjökull Ice Cap, Iceland: Glacial Processes, Sediments and Landforms on an Active Volcano. ELSEVIER, siden.
2007 Co-editor og medforfatter: Geologisk Set - Sjælland med omliggende øer.
Reviewer for internationale tiddskrifter som Boreas, Earth Surface Processes and Landforms, Journal of Glaciology, Paleo-3, Quaternary Science Reviews, Sedimentary Geology, Sedimentology, The Holocene
Chairman af sessioner på internationale møder
Leader, organizer and co-organizer of seminars, courses, and excursions
Gæsteforelæser ved universiteter og akademier i udlandet, bl.a. Sverige, Norge, England, Tyskland og Polen.

Feltarbejde
Deltaget som leder eller medarbejder i mere end 20 ekspeditioner til Island, Grønland og Svalbard med hovedvægt på studiet af klima-proces-sediment-landskabsform interaktionen i moderne glaciale miljøer med henblik på sammenlignende studier i istidslandskaber. Jeg har også arbejdet i felten i Danmark.

Funding
Modtaget eksterne midler fra: Carlberfonden, Det danske naturvidenskabelige Forskningsråd/Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Nordisk Ministerråd.

Vejledning
Vejleder for 31 afsluttede cand. scient. projekter og 7 PhD projekter. P.t. vejleder for 1 cand. scient. studerende.

 

ID: 13780