Johannes Agerskov

Johannes Agerskov

Videnskabelig assistent

Mit PhD projekt omhandler Fermi-gassen, med punktinteraktioner. Det er et kendt resultat at Bose-gassen med punktinteraktioner og positiv spredningslængde er ustabil. Grundet Paulis udelukkelsesprincip er det dog forventet, at den punktinteragerende spin-1/2 Fermi-gas vil være stabil, et resultat der er eksperimentelt underbygget. Denne stabilitet er dog endnu ikke matematisk forstået, i den forstand at det ikke er blevet bevist at modellen bag denne gas er beskrevet ved en selvadjungeret nedadtil begrænset Hamilton-operator. Det er målet med mit projekt at studere netop denne gas og give et bevis for dens stabilitet i det mest generelle tilfælde.

ID: 156729847