Johanna Falby Lindell

Johanna Falby Lindell

Videnskabelig assistent

UDDANNELSE 

Januar 2014 -

 Ph.d.-stipendiat, Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance (UC-CARE)

  • Arbejdstitel: Direkte, indirekte og formodet kommunikativt pres i læge-patient samtaler: Betydninger for brug af antibiotika i almen praksis
  • Hovedvejleder: Lektor Søren Beck Nielsen, INSS, Sprogpsykologi. Bivejleder: Prof. Lars Bjerrum, IFSV, Afd. for Almen Medicin
  • Visiting Graduate Researcher, Center for Language, Interaction and Culture (CLIC), UCLA E14. Mentor: Prof. Tanya Stivers
Maj 2013

 Cand. mag. Sprogpsykologi

  • Speciale: Jeg vil da gerne hjælpe, men... Afvisninger af humanitære appeller
  • Udveksling: Visiting Global Scholar, linjen Media, Culture, and Communication på Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, New York University E10
 Juli 2009

 Bachelor i Samfundsgeografi, Högskolen på Gotland, Sverige

  • Bachelorprojekt: Illegale immigranter: Mellem suverænitet og solidaritet
  • Opgave: Tålt ophold - mellem stater udvalgt til Bertil Ohlins Instituts "Uppsätstävling"
 Januar 2004

 Professionsbachelor i Sygepleje, H:S Sygeplejeskolen, København

  • Bachelorprojekt: Palliativ pleje af fattige kvinder med HIV/AIDS i Phnom Penh
  • Udlandsophold: Cambodia, 4 mdrs. feltarbejde ifm. bachelor
 2000

Matematisk student, Frederiksberg Gymnasium

ID: 93713620