Johan Tufte-Kristensen

Johan Tufte-Kristensen

Adjunkt, Ekstern lektor

 • JUR- CEPRI - Centre for Private Governance

  Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

  Telefon: +4535332735
 • JUR Juridisk Bacheloruddannelse

  Karen Blixens Plads 16

  2300 København S

  Telefon: +4535332735

Johan Tufte-Kristensen har været ansat på Københavns Universitet siden september 2014. Han beskæftiger sig med formueret, voldgifts- og civilprocesret og international privatret. Han har tidligere forsket i reguleringen af interessekonflikter, og i dag vedrører hans forskning bl.a. eksorbitante værnetingsregler, anvendelsen af præceptive regler i internationale tvister og anerkendelsen og fuldbyrdelsen af forligsaftaler.

Johan har undervist i fagene Civilprocesret, Erstatning og kontrakt og Obligationsret. Han yder bachelor- og specialevejledning om formue- og procesretlige emner, og han er ansvarlig for fakultetets deltagelse i det internationale CISG- og voldgiftsprocesspil. Han har været gæsteforsker ved University of Texas at Austin, og han har repræsenteret den danske regering i FN’s voldgifts- og konfliktløsningsarbejdsgruppe. Han besidder flere tillidsposter, herunder som medlem af Den Danske Styrelse for de Nordiske Juristmøder og som voldgiftsdommer i kommercielle tvister.

Primære forskningsområder

Formueret, procesret og international privatret

Aktuel forskning

Som medlem af fakultetets Centre for Private Governance indgår Johan i et kollektivt forskningsprojekt om private governance. Han forsker i en række temaer inden for tvistløsning og international privatret, herunder

 • Ordre public-indsigelsesgrunde i internationale konventioner
 • Eksorbitante værnetingsregler
 • Anerkendelse og fuldbyrdelse af forligsaftaler
 • Domstolenes anvendelse af præceptive nationale og supranationale regler

Undervisnings- og vejledningsområder

Formueret, procesret og international privatret

ID: 122742136