Jørgen Hilden

Jørgen Hilden

Ingen jobbeskrivelse

Aktuel forskning

Udvikling af forbedrede metoder til bedømmelse af prognostiske udsagns træfsikkerhed

Primære forskningsområder

Statistiske metoder i medicinsk diagnose, prognose og behandling; beslutningsanalyse, 'rationel klinik,' meta-analyse. Almen biostatistik - logik, inferens og formidling af konklusioner. Måle- og registreringsfejl i epidemiologiske studier. Prædiktion og risiko. Genetik, obstetrik, hepatologi.

Mulige interessekonflikter

Næppe nogen

ID: 314941